Текст выступления заместителя Генерального Прокурора Жакипа Асанова на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте Республики Казахстан (Астана, 22 октября 2013 г.)

22 октября 2013 Версия для печатиВерсия для печатиPDFPDF

скачать слайды
Инфографика

11 қазандағы Үкіметтің кеңейтілген отырысында кәсіпкерлерді заңсыз тексеру көп екендігін, бірақ сол үшін жауапқа тартылып жатқан кінәлі лауазымды тұлғалардың тым аздығын Елбасы Бас Прокурорға сын ретінде айтқан болатын.

Расында да, тексеруші органдардың биылғы жылы жоспарлаған 100 мыңнан астам тексерулерінің екі мыңын біз заңсыз деп танып, оларды жоспардан алып тастадық.

Осы екі мың факті бойынша прокурорлардың ұсыныстарымен 204 қызметкер, оның ішінде 185-і – тәртіптік, 19-ы – әкімшілік жазаға тартылды. Олардың 90 пайызы санитария мен эпидемиология, төтенше жағдайлар, ветеринария және экология салаларының қызметкерлері.

Дегенмен, бақылау органдарының басшылары көп жағдайда өз қызметкерлеріне тиісті жаза қолданбай, оларды жауапкершіліктен босатып, прокурорлардың ұсыныстарына формальды жауап беріп жатады.

Сондықтан әрбір жергілікті прокурорға осы айдың аяғына дейін өзінің енгізген ұсынысы бойынша жазаланбаған кінәлі тұлғаларды жауапкершілікке тарту үшін қосымша шаралар қабылдау тапсырылды.

Бірақ, айта кететін жағдай, биылғы жылы жоспарланған 2 мың заңсыз тексерулер анықталған болса, былтыр бұл көрсеткіш 13 есе көп, яғни 26 мыңға жуық болған. 

Әрине, бұл бағыттағы біздің жұмысымыз тек осы шаралармен шектеліп қалмайды. Оның үстіне, аталған сын тек жоспарланған тексерулерге қатысты. Ал, жалпы биылғы жылы прокурорлардың араласуымен 11 мың кәсіпкердің құқығы қорғалып, 1 мың лауазымды тұлға жазаланды.

Қазір прокуратураның бастамасымен кәсіпкерлердің құқықтарын қорғау жөніндегі бірнеше жобалар қолға алынуда. Оларды үш топқа бөлуге болады.

Біріншісі – заңсыз тексерулерді болдырмау.

Кәсіпкерлерді заңсыз тексерулерден қорғау үшін 2009 жылдан бері әрбір облыстық, қалалық, аудандық прокуратура жанында мобильді топтар құрылған. Олар заңсыз тексеру туралы сигнал түскен жағдайда тез арада кәсіпкерге барып, жағдайды анықтап, тиісті шаралар қабылдайды.

Үстіміздегі жылы мобильді топтарға осындай 758 хабарлама түскен, олардың жартысына жуығы (43%) заңсыз екендігі анықталған. Нәтижесімен 4 қылмыстық және 32 әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс қозғалған, 140 лауазымды тұлға түрлі жауапкершілікке тартылған.

Сонымен бірге 2011 жылдан бастап кәсіпкерлердің құқығын қорғау үшін «Бизнес тірегі» жобасы жұмыс істеуде. Ол бойынша кез-келген кәсіпкер «115» нөміріне телефон шалып, тағайындалған тексеру туралы ақпарат ала алады. Мұндай ақпаратты онлайн режимде де интернет немесе ұялы байланыс арқылы алуға болады.

В целом, органы прокуратуры реализуют комплекс мер, направленных на защиту бизнеса, которые условно можно выделить по трем направлениям.

В первую очередь, наши усилия сосредоточены на пресечении незаконных проверок предпринимателей.

Еще в 2009 году по всей стране созданы мобильные группы прокуроров. По первому же сигналу они немедленно выезжают к предпринимателю и пресекают действия проверяющих, если они незаконны. Эти группы доказали свою эффективность и обращения к ним постоянно растут. В этом году поступило 700 сигналов, почти по половине из них нарушения подтвердились. По ним внесено 200 актов прокуратуры, возбуждено 4 уголовных дела, 32 адмпроизводства, наказано 140 должностных лиц.

К примеру, 19 апреля в мобильную группу прокуратуры поступил сигнал, что некие лица, представляясь сотрудниками контролирующих органов, угрожая адмштрафами, требовали деньги с аптек города Шымкента. В отношении трех лиц мы возбудили уголовное дело по мошенничеству и виновные понесли наказание.

Точно также буквально два месяца назад внештатные судоисполнители требовали с предпринимателей Алматинской области от 5 до 100 тысяч тенге, используя форменную одежду прокуроров. Именно благодаря мобильной группе мошенники изобличены и возбужденное в отношении них уголовное дело сейчас в суде.   

Кроме того, с апреля 11 года действует проект прокуратуры «Бизнес тірегі» («Опора бизнеса»). В чем его суть? Каждый предприниматель через Интернет или мобильную связь сможет получить всю информацию о назначенной проверке. К примеру, направив на номер «1012» SMS с указанием реквизитов компании, можно узнать зарегистрирована ли проверка в органах правовой статистики прокуратуры. Такой возможностью за 2,5 года воспользовались около 20 тысяч предпринимателей.

До конца года хотим запустить еще два проекта: «Электронное планирование проверок» и «Электронная регистрация проверок».

Во-первых, исключается человеческий фактор – электронная система сама будет планировать проверки, соблюдая требования закона, такие как допустимая кратность проверок, статус предпринимателя, результаты предыдущих проверок, подверженность субъекта нарушениям и др.

Во-вторых, в открытом доступе будет размещена вся информация об итогах проверки.

То есть эти проекты сделают процесс работы контролирующих и надзорных органов максимально прозрачным, начиная от планирования до результатов.

Сейчас ситуация несколько иная. Каждый контролер имеет соблазн запланировать любую проверку, обходя законодательные ограничения. В 12 году мы выявили свыше 26 тыс. таких фактов.

К примеру, несмотря на запрет на плановые проверки субъектов малого бизнеса в течение трех лет со дня их регистрации, в этом году в план включены 400 проверок таких бизнес-единиц. Только после вмешательства прокуратуры эти действия были предотвращены.

Поэтому проекты «Электронное планирование проверок» и «Электронная регистрация проверок» позволят в режиме реального времени аккумулировать все сведения госорганов о назначении проверок в Республиканском банке данных и предоставлять их в формате электронного журнала. Это создаст действенный превентивный механизм.

Во-вторых, прокуратура на постоянной основе проверяет насколько госорганы соблюдают законы в сфере поддержки и развития частного предпринимательства, особенно при реализации различных программ.

К примеру, по Программе «Дорожная карта бизнеса 2020» финансировались несуществующие объекты, допускались приписки по созданию новых рабочих мест, отдавалось предпочтение проектам, не относящимся к приоритетным секторам экономики и др.

В Южно-Казахстанской области, Астане и Алматы, где находится 34% всех субъектов МСБ, возбуждены уголовные дела по хищениям консалтинговыми компаниями денег, выделенных для сервисной поддержки предпринимателей.

Возбуждено 4 уголовных дела, 16 материалов - на стадии рассмотрения, в Правительство и местные исполнительные органы внесено 42 представления, к дисциплинарной ответственности привлечено 36 лиц.

Надо сказать, что мы на постоянной основе проводим встречи с Союзом Атамекен и иными бизнес-ассоциациями.

Безусловно, самое тесное взаимодействие будет обеспечено с создаваемой сейчас Национальной палатой предпринимателей. Есть идея реализовать вместе с ней проект под названием Сильный бизнес – сильный Казахстан. Суть этой инициативы в том, чтобы в действующем правовом поле выявлять конкретные нормы и положения законодательства, мешающие нормальному развитию бизнеса и посредством прокурорских полномочий и ресурсов Нацпалаты добиваться их изменения либо отмены.

Иными словами, мониторинг и оценка конкретных норм на предмет их соответствия политике Главы государства и наличия в них барьеров для предпринимателей, экономической и правовой значимости, обоснованности.

Кроме того, совместно с Правительством прорабатываются ряд вопросов, такие как:

1. Исключение плановых проверок предпринимателей, отнесенных к незначительной степени риска.

2. Освобождение добросовестных предпринимателей от плановых проверок.

3. Отмена всех разрешений и лицензий, которые напрямую не влияют на безопасность граждан, и замена их на уведомления.

4. Полномасштабное внедрение электронной формы выдачи разрешительных документов.

5. Создание условий для развития саморегулирования бизнеса и приведение технического регулирования в соответствие с мировыми стандартами.

6. Разработка комментария к Налоговому кодексу, исключение из полномочий районных (городских) налоговых органов функции по проведению  проверок.

Үшінші бағыт – жалпы кәсіпкерлердің санын көбейту.

Сұрақ тууы мүмкін, құқық қорғау органдарының бұл мәселеге қатысы қандай деп.

Бұл құқық бұзушылықты алдын алудың ең тиімді құралы.

Осы мақсатта Бас прокуратура «Нұр Отан» партиясымен бірлесіп, арнайы жобаны іске асырмақшы. Оның мақсаты - масылдықпен күресу, ақпарат беру арқылы халықты ояту, ой салу, еңбекке деген сауатын ашу, әрбір қазақстандықты өз өмірінің менеджері болуға үйрету, азаматтарымыздың қолына балық емес, қармақ беру арқылы кәсіпкерлікке ынталандыру.

Қазақстан тұрғындарының жартысына жуығы 7 мың ауылдық елді мекенде тұрады. Сондықтан кәсіпкерлікті дамыту мәселесі, әсіресе ауылдық жерлерде, біздің еліміз үшін үлкен маңызға ие.

Әрине, бөлінген уақыттың ішінде атқарылып жатқан барлық шаралар жайлы айтып беру қиын шығар.

Таковы, в самом общем виде, принимаемые прокуратурой меры в сфере защиты частного предпринимательства.