Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының жанындағы Құқық қорғау органдары академиясының жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру мамандықтары бойынша үлгілік оқу жоспарларын бекіту туралы

Версия для печатиВерсия для печатиPDFPDF

«Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы 5-1-бабының 6) тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

1.Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының жанындағы Құқық қорғау органдары академиясының (бұдан әрі – Академия) жоғарғы оқу орнынан кейінгі білім беру мамандықтары бойынша үлгілік оқу жоспарлары:

1) осы бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес 6М030100 – Құқықтану (ғылыми және педагогикалық бағыт) мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары;

2) осы бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес 6М030100 – Құқықтану (бейінді бағыт) мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары;

3) осы бұйрыққа 3-қосымшаға сәйкес 6М030300 – Құқық қорғау қызметі (ғылыми және педагогикалық бағыт) мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары;

4) осы бұйрыққа 4-қосымшаға сәйкес 6М030300 – Құқық қорғау қызметі (бейінді бағыт) мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары;

5) осы бұйрыққа 5-қосымшаға сәйкес 6D030100 – Құқықтану (ғылыми және педагогикалық бағыт) мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары;

6) осы бұйрыққа 6-қосымшаға сәйкес 6D030300 – Құқық қорғау қызметі (ғылыми және педагогикалық бағыт) мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары бекітілсін.

2.  Академияның Ректоры Ұ.С. Байжанов:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркегеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде мерзімді баспа басылымдарында және «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға жолдауды;

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркегеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне орналастыру үшін «Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына жолдауды;

4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының бірінші орынбасары И.Д. Меркельге жүктелсін.

4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланғаннан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының
Бас Прокуроры
А. Дауылбаев

«Келісілді»
Қазақстан Республикасының
Білім және ғылым министрі
__________________ Е. Сағадиев
2016 жылғы «___» ____________

 

Қазақстан Республикасы
Бас Прокурорының
2016 жылғы «31» наураздағы  
№ 62 бұйрығына 1-қосымша

Үлгілік оқу жоспары
жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің
6М030100 – Құқықтану мамандығы бойынша
(ғылыми және педагогикалық бағыт)

Оқу мерзімі: 2 жыл
Академиялық дәрежесі: 6М030100 – «Құқықтану» мамандығы
бойынша заң ғылымдарының магистрі

Пәндер циклі

Пәннің коды

Пәннің атауы

Кредиттер саны

Семестр

Бақылау түрі

БП

Базалық пәндер

20

 

 

МК

Міндетті компонент

8

 

 

 

GTF 5201

Ғылым тарихы мен философиясы

2

1

емтихан

ShT 5202

Шетел тілі (кәсіби)

2

1

емтихан

Ped 5203

Педагогика

2

1

емтихан

Psi 5204

Психология

2

1

емтихан

ТК

Таңдауы бойынша компонент

12

 

 

КП

Кәсіптік пәндер

22

 

 

МК

Міндетті компонент

2

 

 

 

KZhTKZM 5301

Құқықтың жалпы теориясының қазіргі заманғы мәселелері

2

1

емтихан

ТК

Таңдауы бойынша компонент

20

 

 

 

Теориялық оқытудың барлығы

42

 

 

ОҚТ

Оқытудың қосымша түрлері

13 - кем емес

 

 

ППЗ

Практика (педагогикалық, зерттеу)

6*- кем емес

3

есеп беру

МҒЗЖ

Магистрлік диссертацияны орындауды қоса есептегендегі магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы

7-кем емес

1,2,3,4

есеп беру

ҚА

Қорытынды аттестаттау

4

 

 

КЕ

Кешенді емтихан

1

4

 

МДРжҚ

Магистрлік диссертацияны рәсімдеу және қорғау

3

4

 

 

БАРЛЫҒЫ

 

59- кем емес

Ескерту – *Практикаға бөлінетін кредиттер саны жалпы еңбек сыйымдылығына кірмейді. Қажет болған жағдайда ЖОО практикаға бөлінетін кредиттердің санын көбейте алады.

 

Қазақстан Республикасы
Бас Прокурорының
2016 жылғы «___» ________  
№ ___ бұйрығына 2-қосымша

Үлгілік оқу жоспары
жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің
6М030100 – Құқықтану мамандығы бойынша
(бейінді бағыт)

Оқу мерзімі: 1 жыл
Академиялық дәрежесі: 6М030100 – «Құқықтану» мамандығы
бойынша құқық магистрі

Пәндер циклі

Пәннің коды

Пәннің атауы

Кредиттер саны

Семестр

Бақылау түрі

БП

Базалық пәндер

8

 

 

МК

Міндетті компонент

5

 

 

 

ShT 5201

Шетел тілі (кәсіби)

2

1

емтихан

Men 5202

Менеджмент

1

1

емтихан

Psi 5203

Психология

2

1

емтихан

ТК

Таңдауы бойынша компонент

3

 

 

КП

Кәсіптік пәндер

10

 

 

МК

Міндетті компонент

1

 

 

 

KZhTKZM 5301

Құқықтың жалпы теориясының қазіргі заманғы мәселелері

1

1

емтихан

ТК

Таңдауы бойынша компонент

9

 

 

 

Теориялық оқытудың барлығы

18

 

 

ОҚТ

Оқытудың қосымша түрлері

6-кем емес

 

 

ПӨ

Практика (өндірістік)

2*- кем емес

2

есеп беру

МЭЗЖ

Магистрлік диссертацияны орындауды қоса есептегендегі магистранттың эксперименталды-зерттеу жұмысы

4-кем емес

1,2

есеп беру

ҚА

Қорытынды аттестаттау

4

 

 

КЕ

Кешенді емтихан

1

2

 

МДРжҚ

Магистрлік диссертацияны рәсімдеу және қорғау

3

2

 

 

БАРЛЫҒЫ

28- кем емес

Ескерту – *Практикаға бөлінетін кредиттер саны жалпы еңбек сыйымдылығына кірмейді. Қажет болған жағдайда ЖОО практикаға бөлінетін кредиттердің санын көбейте алады.

 

Қазақстан Республикасы
Бас Прокурорының
2016 жылғы «___» ________  
№ ___ бұйрығына 3-қосымша

Үлгілік оқу жоспары
жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің
6М030300 – Құқық қорғау қызметі мамандығы бойынша
(ғылыми және педагогикалық бағыт)

Оқу мерзімі: 2 жыл
Академиялық дәрежесі: 6М030300 – «Құқық қорғау қызметі» мамандығы
бойынша заң ғылымдарының магистрі

Пәндер циклі

Пәннің коды

Пәннің атауы

Кредиттер саны

Семестр

Бақылау түрі

БП

Базалық пәндер

20

 

 

МК

Міндетті компонент

8

 

 

 

GTF 5201

Ғылым тарихы мен философиясы

2

1

емтихан

ShT 5202

Шетел тілі (кәсіби)

2

1

емтихан

Ped 5203

Педагогика

2

2

емтихан

Psi 5204

Психология

2

1

емтихан

ТК

Таңдауы бойынша компонент

12

 

 

КП

Кәсіптік пәндер

22

 

 

МК

Міндетті компонент

2

 

 

 

KKPZKTP 5301

Қылмыстық және қылмыстық-процессуалдық заңнамаларды қолданудың теориясы мен практикасы

2

2

емтихан

ТК

Таңдауы бойынша компонент

20

 

 

 

Теориялық оқытудың барлығы

42

 

 

ОҚТ

Оқытудың қосымша түрлері

13-кем емес

 

 

ППЗ

Практика (педагогикалық, зерттеу)

6*- кем емес

 

есеп беру

МҒЗЖ

Магистрлік диссертацияны орындауды қоса есептегендегі магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы

7-кем емес

 

есеп беру

ҚА

Қорытынды аттестаттау

4

 

 

КЕ

Кешенді емтихан

1

4

 

МДРжҚ

Магистрлік диссертацияны рәсімдеу және қорғау

3

4

 

 

БАРЛЫҒЫ

59- кем емес

Ескерту – *Практикаға бөлінетін кредиттер саны жалпы еңбек сыйымдылығына кірмейді. Қажет болған жағдайда ЖОО практикаға бөлінетін кредиттердің санын көбейте алады.

 

Қазақстан Республикасы
Бас Прокурорының
2016 жылғы «___» ________  
№ ___ бұйрығына 4-қосымша

Үлгілік оқу жоспары
жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің
6М030300 – Құқық қорғау қызметі мамандығы бойынша
(бейінді бағыт)

Оқу мерзімі: 1 жыл
Академиялық дәрежесі: 6М030300 – «Құқық қорғау қызметі» мамандығы
бойынша құқық магистрі

Пәндер циклі

Пәннің коды

Пәннің атауы

Кредиттер саны

Семестр

Бақылау түрі

БП

Базалық пәндер

8

 

 

МК

Міндетті компонент

5

 

 

 

ShT 5201

Шетел тілі (кәсіби)

2

1

емтихан

Men 5202

Менеджмент

1

1

емтихан

Psi 5203

Психология

2

1

емтихан

ТК

Таңдауы бойынша компонент

3

 

 

КП

Кәсіптік пәндер

10

 

 

МК

Міндетті компонент

1

 

 

 

KKOBTP 5301

Құқық қорғау органдарын  басқарудың теориясы мен практикасы

1

2

емтихан

ТК

Таңдауы бойынша компонент

9

 

 

 

Теориялық оқытудың барлығы

18

 

 

ОҚТ

Оқытудың қосымша түрлері

6-кем емес

 

 

ПӨ

Практика (өндірістік)

2*- кем емес

2

есеп беру

МЭЗЖ

Магистрлік диссертацияны орындауды қоса есептегендегі магистранттың эксперименталды-зерттеу жұмысы

4-кем емес

1,2

есеп беру

ҚА

Қорытынды аттестаттау

4

 

 

КЕ

Кешенді емтихан

1

2

 

МДРжҚ

Магистрлік диссертацияны рәсімдеу және қорғау

3

2

 

 

БАРЛЫҒЫ

28- кем емес

Ескерту – *Практикаға бөлінетін кредиттер саны жалпы еңбек сыйымдылығына кірмейді. Қажет болған жағдайда ЖОО практикаға бөлінетін кредиттердің санын көбейте алады.

 

Қазақстан Республикасы
Бас Прокурорының
2016 жылғы «___» ________  
№ ___ бұйрығына 5-қосымша

Үлгілік оқу жоспары
жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің
6D030100 – Құқықтану мамандығы бойынша
(ғылыми және педагогикалық бағыт)

Оқу мерзімі: 3 жыл
Ғылыми дәрежесі: 6D030100 – «Құқықтану» мамандығы
бойынша философия докторы (PhD)

Пәндер циклі

Пәннің коды

Пәннің атауы

Кредиттер саны

Семестр

Бақылау түрі

БП

Базалық пәндер

18

 

 

МК

Міндетті компонент

3

 

 

 

ZKAM 7201

Заң құқығының әдіснамалық мәселелері

3

1

экзамен

ТК

Таңдауы бойынша компонент

15

 

 

КП

Кәсіптік пәндер

18

 

 

 

Теориялық оқытудың барлығы

36

 

 

ОҚТ

Оқытудың қосымша түрлері

кемінде 34

ППЗ

Практика (педагогикалық, зерттеу)

кемінде 6*

 

есеп беру

ДҒЗЖ

Докторлық диссертацияны орындауды қоса есептегендегі докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы, соның ішінде:

28

 

есеп беру

 

Докторлық диссертацияны орындау

15

 

 

ҚА

Қорытынды аттестаттау

5

 

 

КЕ

Кешенді емтихан

1

 

 

ДДРжҚ

Докторлық диссертацияны рәсімдеу және қорғау

4

 

 

 

БАРЛЫҒЫ

кемінде 75

Ескерту – *Практикаға бөлінетін кредиттер саны жалпы еңбек сыйымдылығына кірмейді. Қажет болған жағдайда ЖОО практикаға бөлінетін кредиттердің санын көбейте алады.

 

Қазақстан Республикасы
Бас Прокурорының
2016 жылғы «___» ________  
№ ___ бұйрығына 6-қосымша

Үлгілік оқу жоспары
жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің
6D030300 – Құқық қорғау қызметі мамандығы
(ғылыми және педагогикалық бағыт)

Оқу мерзімі: 3 жыл
Ғылыми дәрежесі:  «6D030300-Құқық қорғау қызметі» мамандығы
бойынша философия докторы (PhD)

Пәндер циклі

Пәннің коды

Пәннің атауы

Кредиттер саны

Семестр

Бақылау түрі

БП

Базалық пәндер

18

 

 

МК

Міндетті компонент

3

 

 

 

KKKZhT 7201

Құқық қорғау қызметінің жалпы теориясы

3

1

Емтихан

ТК

Таңдауы бойынша компонент

15

 

 

КП

Кәсіптік пәндер

18

 

 

 

Теориялық оқытудың барлығы

36

 

 

ОҚТ

Оқытудың қосымша түрлері

кемінде 34

 

 

ППЗ

Практика (өндірістік, зерттеу)

кемінде  6*

1,2,3,4

есеп беру

ДҒЗЖ

Докторлық диссертацияны орындауды қоса есептегендегі докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы, соның ішінде:

28

1,2,3,4

есеп беру

 

докторлық диссертацияны орындау

15

5

 

ҚА

Қорытынды аттестаттау

5

 

 

КЕ

Кешенді емтихан

1

6

Емтихан

ДДРжҚ

Докторлық диссертацияны рәсімдеу және қорғау

4

6

 

 

БАРЛЫҒЫ

кемінде 75

Ескерту – *Практикаға бөлінетін кредиттер саны жалпы еңбек сыйымдылығына кірмейді. Қажет болған жағдайда ЖОО практикаға бөлінетін кредиттердің санын көбейте алады.