You are here

Халықаралық құқықтық ынтымақтастықты жүзеге асырған кезде заңдардың қолданылуын прокурорлық қадағалауды ұйымдастыру туралы нұсқаулық

Версия для печатиВерсия для печатиPDFPDF

Халықаралық құқықтық ынтымақтастықты жүзеге асырған кезде заңдардың қолданылуын прокурорлық қадағалауды ұйымдастыру туралы нұсқаулықты бекіту туралы
Қазақстан Республикасы Бас прокурорының 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 166 бұйрығы

Халықаралық құқықтық ынтымақтастықты жүзеге асырған кезде заңдардың қолданылуын тиісінше ұйымдастыру мақсатында, Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 21 желтоқсандағы «Прокуратура туралы» Заңы 11-бабының 4) тармақшасын басшылыққа алып, БҰЙЫРАМЫН:

1. Қоса берілген, Халықаралық құқықтық ынтымақтастықты жүзеге асырған кезде заңдардың қолданылуын прокурорлық қадағалауды ұйымдастыру туралы нұсқаулық бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының 2011 жылғы 6 сәуірдегі № 30 «Халықаралық ынтымақтастық саласында қадағалауды ұйымдастыру туралы нұсқаулықты бекіту» туралы жарлығының күші жойылды деп танылсын,

3. Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы құрылымдық бөлімшелерінің, ведомстволары мен мекемелерінің бастықтары және қызметкерлері осы бұйрықпен таныстырылсын.

4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының жетекшілік ететін орынбасарына жүктелсін.

5. Осы бұйрық 2015 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді.

Қазақстан Республикасының
Бас Прокуроры
А. Дауылбаев

 

Қазақстан Республикасы
Бас Прокурорының
2014 жылы 30 желтоқсандағы
№ 166 бұйрығымен бекітілді

Халықаралық құқықтық ынтымақтастықты жүзеге асырған кезде
заңдардың қолданылуын прокурорлық қадағалауды ұйымдастыру туралы
нұсқаулық

1. Жалпы ережелер

1. Осы Нұсқаулық Қазақстан Республикасының Конституциясы, Қазақстан Республикасының заңнамалары мен халықаралық шарттары негізінде халықаралық құқықтық ынтымақтастықты жүзеге асырған кезде заңдардың қолданылуын прокурорлық қадағалауды ұйымдастыруды және жүзеге асыруды реттейді.

Халықаралық құқықтық ынтымақтастықты жүзеге асырған кезде заңдардың қолданылуын қадағалаудың негізгі бағыттары:

1) қылмыстық істер бойынша құқықтық көмек көрсету, қылмыстық қудалауды жүзеге асыру, адамдарды ұстап беру (экстрадициялау), адамдарды уақытша ұстап беру (экстрадициялау), адамдарды транзиттік тасымалдау, уақытша беру;

2) сотталғандарды және медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шаралары қолданылған психикалық бұзылулардан зардап шегетін адамдарды беру, шетел мемлекеті сотының үкімін мойындау және орындау;

3) Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарын жасаудың, орындаудың, тоқтата тұрудың және денонсациялаудың заңдылығы;

4) Қазақстан Республикасы халықаралық шарттарының жобасын әзірлеу, қылмыстық-құқықтық салада көптарапты халықаралық шартқа қосылу туралы ұсыныстар енгізу;

5) прокуратура органдарының халықаралық ұйымдармен және шетел мемлекетінің мекемелерімен өзара іс-қимылын үйлестіру;

6) прокуратура органдарының құзыретіне кіретін халықаралық құқықтық ынтымақтастықтың өзге де мәселелері болып табылады.

2. Қазақстан Республикасының аумағында аккредиттелген шетел мемлекеттерінен немесе халықаралық ұйымдардан келіп түскен сауалдарды қарауды Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Халықаралық ынтымақтастық департаменті үйлестіреді және жүзеге асырады.

3. Осы Нұсқаулықта пайдаланылатын ұғымдар:

1) аудан прокуроры - аудан, қала немесе оларға теңестірілген прокурор;

2) аудандық прокуратура - аудандық, қалалық немесе оларға теңестірілген прокуратура;

3) Бас прокуратура - Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы;

4) Департамент - Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Халықаралық ынтымақтастық департаменті;

5) Қазақстан Республикасының халықаралық шарты - Қазақстан Республикасының шетел мемлекетімен (немесе мемлекеттермен) не халықаралық ұйымдармен жазбаша нысанда жасалған және осындай келісімнің бір құжатта немесе өзара байланысты бірнеше құжатта мазмұндалғанына қарамастан, сондай-ақ оның нақты атауына қарамастан халықаралық құқықты реттейтін халықаралық келісім;

6) облыстық прокуратура - Бас әскери прокуратура, Бас көлік прокуратурасы, облыстардың, Астана, Алматы қалаларының прокуратуралары;

7) облыс прокуроры - Бас әскери прокурор, Бас көлік прокуроры, облыстардың, Астана, Алматы қалаларының прокурорлары;

8) психикалық бұзылулардан зардап шегетін адамдарды беру - психикалық бұзылулардан зардап шегетін адамдарды өзі азаматы болып табылатын мемлекетке мәжбүрлі түрде емдеу үшін беру;

9) ратификациялау - оны Қазақстан Республикасы Парламентінің бекітуі жолымен Қазақстан Республикасының ол үшін халықаралық шартқа міндеттілігіне келісім беру тәсілі;

10) сотталғанды беру - бас бостандығынан айыруға сотталған адамды өзі азаматы болып табылатын мемлекетке жазасын өтеу үшін беру;

11) транзиттік тасымалдау - бас бостандығынан айыру түріндегі жазасын одан әрі өтеу үшін немесе мәжбүрлі түрде емдеуден одан әрі өту үшін ұстап берілген, берілетін адамды Қазақстан Республикасының аумағы бойынша шетелдік мемлекетке үшінші мемлекеттің этаппен айдауы не бас бостандығынан айыру түріндегі жазасын одан әрі өтеу үшін немесе мәжбүрлі түрдегі емдеуден одан әрі өту үшін ұстап берілген, берілетін адамды шетел мемлекетінің аумағы бойынша Қазақстан Республикасына үшінші мемлекеттің этаппен айдауы;

12) халықаралық ұйым - Қазақстан Республикасының аумағында аккредиттелген мемлекетаралық немесе үкіметаралық ұйым, соның ішінде, оның өкілдігі;

13) халықаралық шарттардың қолданылуын қадағалау жөніндегі прокурор - халықаралық құқықтық ынтымақтастықты жүзеге асырған кезде заңдардың қолданылуын прокурорлық қадағауды жүзеге асыру жүктелген облыстық немесе оған теңестірілген прокуратура қызметкері;

14) шетел мемлекетінің құзыретті мекемесі - аталған мемлекеттің халықаралық шарттарына не ұлттық заңнамаларына сәйкес азаматтық, отбасылық, қылмыстық істер және экстрадициялау бойынша құқықтық көмек көрсету мәселелері бойынша қатынасты жүзеге асыруға уәкілетті шетел мемлекетінің мемлекеттік органы;

15) экстрадициялау - қылмыстық жауаптылыққа тарту немесе оған қатысты үкімді орындау үшін іздестірілген адамды басқа мемлекетке ұстап беру.

4. Халықаралық құқықтық ынтымақтастықты жүзеге асырған кезде заңдардың қолданылуын прокурорлық қадағалау:

1) адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарының, Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының халықаралық шарттар жасау, орындау, тоқтата тұру және денонсациялау процесінде қоғамның және мемлекеттің заңмен қорғалатын мүдделерінің сақталуын;

2) Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдары мен лауазымды тұлғаларының халықаралық шарттарды жасауының, орындауының, тоқтата тұруының және денонсациялауының заңдылығын;

3) қылмыстық істер, экстрадициялау, қылмыстық қудалауды жүзеге асыру, сотталғандарды және психикалық бұзылулардан зардап шегетін адамдарды беру, транзиттік тасымалдау, шетел мемлекеттері соттарының үкімдері мен қаулыларын мойындау және орындау бойынша, сондай-ақ халықаралық-құқықтық сипаттағы өзге де құжаттарды қараған кезде құқықтық көмек көрсету мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының халықаралық міндеттемелерді орындауын;

4) шетел мемлекеттерінің құзыретті мекемелерімен немесе халықаралық ұйымдарымен Қазақстан Республикасы прокуратура органдарының халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асыруын қамтамасыз етуге бағытталған.

5. Халықаралық құқықтық ынтымақтастықты жүзеге асырған кезде заңдардың қолданылуын прокурорлық қадағалау мәселелері тексеру жүргізу туралы қаулы негізінде жүргізіледі, оны:

1) Қазақстан Республикасының Бас Прокуроры немесе халықаралық ынтымақтастықтың жүзеге асырылуын қадағалауға жетекшілік ететін оның орынбасары не олардың міндеттерін атқаратын тұлға;

2) облыс прокуроры немесе оның орынбасары, аудан прокурор не олардың міндеттерін атқаратын тұлға шығаруға құқылы.

Тексеру жүргізу туралы қаулыда оның негіздері, мақсаттары, міндеттері, мерзімдері және нысаны көрсетіледі. Тексерудің нәтижелері анықтамамен ресімделеді.

6. Анықталған заң бұзушылықтар прокурорлық қадағалау актісін енгізу жолымен прокурорлық мән беру актісін қабылдау жолымен жойылады.

Орталық мемлекеттік органға енгізілетін прокурорлық қадағалау актісі Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы арқылы, облыстық және оларға теңестірілген мемлекеттік органдарға облыстық прокуратура арқылы жолданады.

2. Халықаралық құқықтық ынтымақтастықты жүзеге асырған кезде
заңдардың қолданылуын қадағалауды жүзеге асырған кездегі
өкілеттіктердің ара-жігін ажырату

7. Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы:

1) халықаралық шартты әзірлеу мен жасаудың қажеттілігінен және мақсаттылығынан туындай отырып, оның жобасын әзірлеуді жүзеге асырады және келісім береді;

2) Қазақстан Республикасы орталық мемлекеттік органының халықаралық шартты жасауының, орындауының, тоқтата тұруының және денонсациялауының заңдылығын прокурорлық қадағалауды жүзеге асырады;

3) облыстық прокуратураларда және аудандық прокуратураларда халықаралық құқықтық ынтымақтастықты жүзеге асырған кезде заңдардың қолданылуын прокурорлық қадағалауды ұйымдастыруды және жүзеге асыруды бақылайды;

4) мыналарды шетел мемлекетінің құзыретті мекемесіне жолдайды және одан келіп түскендерді қарайды:

4.1) қылмыстық іс бойынша құқықтық көмек көрсету туралы сауал (тапсырма, өтініш);

4.2) адамдарды ұстап беру (экстрадициялау), сондай-ақ оны уақытша ұстап беру (экстрадициялау) туралы сауал;

4.3) адамды қылмыстық қудалауды жүзеге асыру туралы сауал (тапсырма, өтініш);

4.4) транзиттік тасымалдау туралы сауал;

4.5) сотталғанды немесе психикалық бұзылулардан зардап шегетін адамдарды беру, шетел мемлекеті сотының үкімін немесе қаулысын мойындау және орындау туралы сауал;

5) егер Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарымен өзгеше көзделмесе, Қазақстан Республикасының прокуратура органдары халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асырған кезде туындайтын кез-келген даулы мәселелер бойынша шешім қабылдайды;

6) Қазақстан Республикасының заңнамаларымен және халықаралық шарттарымен оның құзыретіне жатқызылған өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

8. Облыстық прокуратура:

1) Қазақстан Республикасы жергілікті атқарушы және өкілетті мемлекеттік органдарының Қазақстан Республикасы халықаралық шарттарын қолдануын қадағалауды жүзеге асырады;

2) аудандық прокуратуралардың халықаралық құқықтық ынтымақтастықты жүзеге асырған кезде заңдарды қолдануын прокурорлық қадағалауды ұйымдастыруын және жүзеге асыруын бақылайды;

3) осы Нұсқаулықтың 15-тармағына сәйкес қылмыстық іс бойынша құқықтық көмек көрсету мәселелері бойынша шетел мемлекеті құзыретті органымен қатынасты жүзеге асырады.

9. Аудандық прокуратура аудандық және оларға теңестірілген мемлекеттік органдардың халықаралық құқықтық ынтымақтастықты жүзеге асырған кезде заңдардың қолданылуын қадағалауды жүзеге асырады.

3. Қылмыстық іс бойынша құқықтық көмек көрсету туралы сауалды
(тапсырманы, өтінішті) қарау

10. Қылмыстық іс бойынша құқықтық көмек көрсету туралы сауал (тапсырма, өтініш) ҚІЖК 59-тарауына сәйкес қаралады. Сұрау салушы шетел мемлекетімен халықаралық шарт болмаған кезде осыған ұқсас сауалмен Қазақстан Республикасына өтініш жасаған кезде осыған ұқсас құқықтық көмек көрсету туралы шетел мемлекеті құзыретті мекемесі кепілінің сауалда (тапсырмада, өтініште) болуы міндетті болып табылады.

11. Қылмыстық іс бойынша құқықтық көмек көрсету туралы сауалды (тапсырманы, өтінішті) Қазақстан Республикасының прокуратура органдарында қарау мерзімі ол келіп түскен күннен бастап 15 тәуліктен аспайды.

Материалдың көлемі елеулі (4 томнан астам) болған не оны пысықтау қажет болған кезде сауалды (тапсырманы, өтінішті) қарау мерзімін Қазақстан Республикасының Бас Прокуроры, халықаралық құқықтық ынтымақтастықты жүзеге асырған кезде заңдардың қолданылуын қадағалауға жетекшілік ететін оның орынбасары, облыс прокуроры не оның міндетін атқаратын тұлға 30 тәулікке дейін ұзарта алады.

12. Қазақстан Республикасы қылмыстық қудалау органдарының тергеу және өзге де іс жүргізу әрекеттерін жүргізу туралы сауалы (тапсырмасы, өтініші) Бас прокуратура арқылы немесе егер Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарымен өзгеше көзделмесе, облыс прокуроры осы Нұсқаулықтың 18-тармағына сәйкес шетел мемлекетінің құзыретті мекемесіне жолдайды.

13. Сауал (тапсырма, өтініш) Бас прокуратураға оның шетел мемлекеті құзыретті мекемесіне жолданғаны туралы облыс прокурорының не оның міндетін атқарушы тұлғаның өтінішімен бірге ұсынылады.

Қазақстан Республикасы қылмыстық қудалау органының сауалын (тапсырмасын, өтінішін) шетел мемлекетіне Қазақстан Республикасының Бас Прокуроры, оның орынбасары, Департамент бастығы, оның орынбасары, осы Нұсқаулықтың 18-тармағына сәйкес облыс прокуроры не оның міндетін атқаратын тұлға жолдайды, ол туралы облыс прокурорына және Қазақстан Республикасының қылмыстық қудалау органына хабардар етіледі.

14. Шетел мемлекетіне жолданатын Қазақстан Республикасының заңнамалары мен халықаралық шарттарының талаптарына жауап бермейтін сауал (тапсырма, өтініш) оны шетел мемлекетіне жолдауға кедергі келтіретін себептерді көрсете отырып, сауал (тапсырма, өтініш) келіп түскен органға қайтарылады.

Қылмыстық іс бойынша құқықтық көмек көрсету туралы сауалды (тапсырманы, өтінішті) Бас прокуратурадан орындаусыз қайтарудың әрбір жағдайы облыс прокуроры жанындағы жедел кеңесте қаралуға жатады.

15. Бас прокуратураға келіп түскен шетел мемлекеті құзыретті органының сауалын (тапсырмасын, өтінішін) оны орындауға кедергі келтіретін себептер болмаған кезде Департамент бастығы не оның орынбасары орындауды ұйымдастыру үшін шетел мемлекетінің құзыретті органына хабарлай отырып, тапсырылатын іс жүргізу әрекеттерін жүргізу қажет қадағалау аумағындағы облыс прокурорына немесе құзыретіне сауалды (тапсырманы, өтінішті) орындау кіретін қылмыстық қудалау органының орталық аппаратына жолдайды.

Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарына сәйкес облыстық прокуратураға келіп түскен сауалды (тапсырманы, өтінішті) облыс прокуроры не оның міндетін атқарушы тұлға Қазақстан Республикасының тиісті қылмыстық қудалау органына жолдайды, ол туралы шетел мемлекетінің құзыретті мекемесіне хабарлайды.

16. ҚІЖК 571-бабымен көзделген іс жүргізу әрекеттерін жүргізген кезде облыс прокуроры ҚІЖК 566-бабының үшінші бөлігіне сәйкес тиісті қаулы шығару және оны санкция беру үшін ұсыну бойынша шаралар қабылдайды.

17. Қылмыстық іс бойынша құқықтық көмек көрсету туралы сауал (тапсырма, өтініш) шетел мемлекетінен қатынастың белгіленген тәртібін бұза отырып келіп түскен жағдайда осындай сауал (тапсырма, өтініш) Бас прокуратура арқылы шетел мемлекетінің құзыретті мекемесіне орындаусыз қайтарылады.

18. Облыс прокуроры қылмыстық істер, прокурордың санкциясын талап ететін жедел-іздестіру іс-шаралары, сондай-ақ Қазақстан Республикасы прокуратурасы органдарының құзыреттеріне жатқызылған құжаттар бойынша 2002 жылғы 7 қазанда жасалған Азаматтық, отбасылық және қылмыстық істер бойынша құқықтық көмек пен құқықтық қатынастар туралы конвенцияның ережелерін іске асырады және шетел мемлекетінің құзыретті мекемесімен тікелей қатынасты жүзеге асырады. Аталған Конвенцияны өздері үшін күшіне енгізілген Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығына қатысушы мемлекеттер қолданады.

19. 2002 жылғы 7 қазанда жасалған Азаматтық, отбасылық және қылмыстық істер бойынша құқықтық көмек пен құқықтық қатынастар туралы конвенцияны ратификацияламаған шетел мемлекеті 1993 жылғы 22 қаңтарда жасалған Азаматтық, отбасылық және қылмыстық істер бойынша құқықтық көмек пен құқықтық қатынастар туралы конвенцияны, 1997 жылғы 28 наурыздағы оның Хаттамасын немесе қылмыстық істер бойынша не өзара түсіністік қағидатында құқықтық көмек көрсету мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының халықаралық шарты ережелерін қолданады.

20. Облыс прокуроры Бас прокуратураға:

1) конституциялық құрылымның негізіне және мемлекеттің қауіпсіздігіне қарсы қылмыс белгілері бойынша;

2) терроризм, экстремизм және сепаратизм фактілері бойынша;

3) заңсыз жолмен алынған ақшалай қаражаттарды және өзге де мүліктерді жылыстату фактілері бойынша;

4) мемлекетке елеулі зиян келтірген қылмыстың белгілері бойынша;

5) кең қоғамдық дүрбелең туғызған қылмыстардың белгілері бойынша;

6) жауапты мемлекеттік қызмет атқаратын тұлғаға қатысты қылмыстық істерге қатысты сауалдың (тапсырма, өтініш) шетел мемлекеті құзыретті органынан келіп түскені туралы жазбаша түрде хабарлайды.

Осы ақпарат Бас прокуратураға аталған сауал (тапсырма, өтініш) келіп түскен сәттен бастап жиырма төрт сағат ішінде жолданады.

21. ҚІЖК 569-бабында және Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарымен көзделген жағдайларда шетел мемлекеті құзыретті мекемесінің сауалын (тапсырмасын, өтінішін) орындаудан бас тартылады. Сауалды (тапсырманы, өтінішті) Департамент бастығы, оның орынбасары немесе осы Нұсқаулықтың 18-тармағына сәйкес облыс прокуроры не оның міндетін атқаратын тұлға шетел мемлекетінің құзыретті мекемесіне оны орындауға кедергі келтіретін себептерді көрсете отырып қайтарады.

22. Бас прокуратура Қазақстан Республикасы қылмыстық қудалау органының сауалдың (тапсырманың, өтініштің) орындалғаны туралы хабарламасын ала отырып, ол туралы шетел мемлекетінің құзыретті мекемесіне хабарлайды.

Тапсырманың орындалғаны туралы ақпаратты облыстың уәкілетті прокуроры не оның міндетін атқаратын тұлға Департамент бастығының не оның орынбасарының қол қоюына жолдайды.

4. Қылмыстық қудалауды жалғастыру және қылмыстық қудалауды
жалғастыру туралы өтінішті орындау үшін қылмыстық іс материалын жолдау

23. Қылмыстық қудалауды жүзеге асыру туралы сауал (тапсырма, өтініш) ҚІЖК 61-тарауының талаптарына сәйкес қаралады. Сұрау салушы шетел мемлекетімен халықаралық шарт болмаған кезде сауалда (тапсырмада, өтініште) Қазақстан Республикасы осыған ұқсас сауалмен өтініш жасаған кезде осыған ұқсас құқықтық көмек көрсету туралы уәкілетті органның кепілі болуы қажет.

24. Қазақстан Республикасының аумағынан тыс шығып кеткен, Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын айыпталушыны қылмыстық қудалауды жүзеге асыру үшін шетел мемлекетінің құзыретті мекемесіне қылмыстық істі жолдау туралы қылмыстық процесті жүргізуші органның сауалы (тапсырмасы, өтініші) отыз тәуліктен аспайтын мерзімде қаралуға жатады. Қылмыстық іс материалдарының көлемі едәуір болған кезде (4 томнан астам) осы мерзім екі айға дейінгі мерзімге ұзартылуы мүмкін.

25. Қылмыстық қудалау органының қылмыстық істі шетел мемлекетінің құзыретті мекемесіне Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын адамға қатысты қылмыстық қудалауды жүзеге асыру туралы, сондай-ақ шетел мемлекеті аумағында қылмыс жасау фактісі бойынша мәселені шешу үшін жолдау туралы сауалы (тапсырмасы, өтініші) да осындай мерзім ішінде қаралуға жатады.

Қылмыстық іске іс жүргізуінде іс болған органның шетел мемлекетінің құзыретті органының атына бағытталған Қазақстан Республикасының аумағында қылмыс жасағаны үшін айыпталған адамды қылмыстық қудалауды жүзеге асыру туралы сауалы (тапсырмасы, өтініші) қоса тіркеледі.

26. Осы Нұсқаулықтың 24 және 25-тармақтарында көрсетілген сауал (тапсырма, өтініш) оның заңдылығы, негізділігі және толықтығы нысанына қаралады. Қылмыстық істі зерделеген кезде:

1) күдіктінің, сотталушының әрекетін саралаудың дұрыстығы;

2) күдіктіге немесе сотталушыға қатысты істі қысқарту үшін заңмен көзделген негіздердің болмауы;

3) қылмыстық іс жүргізу заңын бұзушылықтың болмауы;

4) күдікті немесе сотталушы болмаған кезде Қазақстан Республикасының аумағында барлық қажетті тергеу және өзге де әрекеттердің орындалуы;

5) іске тігілген заттай айғақтардың сақталуы;

6) істе күдіктінің немесе сотталғанның шетелдік мемлекет аумағында орналасқан орны туралы расталған мәліметтердің болуы;

7) күдіктінің немесе сотталғанның Қазақстан Республикасы азаматтығына тиесілі еместігі туралы Қазақстан Республикасы құзыретті мемлекеттік органы қортындысының болуы;

8) істе күдіктінің немесе сотталғанның басқа мемлекеттің азаматтығына тиесілілігі туралы шетел мемлекетінің құзыретті органының қорытындысының не басқа да мәліметтерінің болуы;

9) материалдың ҚІЖК мен Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарына сәйкестігі;

10) егер ол шетел мемлекетінің заңнамаларымен немесе Қазақстан Республикасының халықаралық шартымен көзделген жағдайда, алдын-ала тергеу іс жүргізуін қалпына келтіру және оның мерзімін кем дегенде 3 айға ұзарту туралы қаулының болуы;

11) шетел мемлекетінің қылмыстық заңнамалары бойынша қылмыстық жауаптылықтың және қылмыстық саралаудың болуы тексеріледі.

27. Облыстық прокуратурада қылмыстық қудалау органының ҚІЖК 61-тарауы тәртібінде қабылдаған шешімінің заңдылығын:

1) қылмыстық процестің сотқа дейінгі сатысының заңдылығын қадағалау жөніндегі бөлімше Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу заңнамалары талаптарының сақталуы нысанына;

2) халықаралық шарттардың қолданылуын қадағалау жөніндегі прокурор халықаралық құқық талаптарына сәйкестігі нысанына тексереді.

28. Осы Нұсқаулықтың 24 және 25-тармақтарында көрсетілген сауалды (тарсырманы, өтінішті) қарау және қылмыстық істі зерделеудің нәтижелері бойынша қылмыстық процестің сотқа дейінгі сатысының заңдылығын қадағалау жөніндегі бөлімше бастығы халықаралық шарттардың қолданылуын қадағалау жөніндегі прокурормен бірлесіп ҚІЖК 61-тарауына сәйкес қабылданған қылмыстық істі шетел мемлекетіне жолдау туралы шешімнің заңдылығы туралы қортынды жасайды. Аталған қорытындыны облыс прокуроры не оның міндетін атқаратын тұлға бекітеді.

Осы қорытындыда:

1) айыптаудың мәні, қылмыстың жасалған орны мен уақыты, оның тәсілі, себебі, салдары және басқа да елеулі мән-жайлары, айыпталушы, күдікті, сотталған, жәбірленуші туралы мәліметтер;

2) қылмыстық істің томына және парақтарына сілтеме жасай отырып, күдіктінің, айыпталушының немесе сотталғанның кінәсін растайтын дәлелдемелер;

3) осы Нұсқаулықтың 26-тармағында аталған мәліметтер;

4) өтінішпен келісуі немесе келіспеуі баяндалады.

29. Қазақстан Республикасының заңнамаларын немесе халықаралық шарттарын бұзушылықтар анықталған кезде қылмыстық істі жолдау туралы сауалды (тапсырманы, өтінішті) қанағаттандырудан бас тарту үшін негіз болған себептерді және анықталған бұзушылықтардың нақты мерзімін көрсете отырып, тиісті қылмыстық қудалау органына қайтарылады.

30. Қылмыстық қудалау органының сауалы (тапсырмасы, өтініші) қанағаттандырылған жағдайда тергеу мерзімін белгіленген тәртіпте қылмыстық процестің сотқа дейінгі сатысының заңдылығын қадағалау прокуратура органының бөлімшесі кем дегенде үш айға ұзартылған қылмыстық іс, сондай-ақ облыстық прокуратураның тиісті қорытындысы, алдын-ала тергеу іс жүргізуін қалпына келтіру және қылмыстық істі тергелуі бойынша жолдау туралы қаулы облыс прокурорының немесе оның міндетін атқаратын тұлғаның тиісті өтінішімен Бас прокуратураға жолданады.

31. Бас прокуратурада қылмыстық қудалау органы мен облыстық прокуратураның ҚІЖК 61-тарауы тәртібінде қабылдаған шешімінің заңдылығын бір ай мерзім ішінде Департамент тексереді.

Қазақстан Республикасының заңнамалары немесе халықаралық шарттары талаптарының сақталмауына байланысты қылмыстық істерді қайтаруды Департамент бастығы не оның міндетін атқаратын тұлға жүзеге асырады.

32. Облыс прокурорының өтінішін Бас прокуратура қанағаттандырған жағдайда қылмыстық іс облыстық прокуратураның хабарламасымен бірге шет мемлекетінің құзыретті органына жіберіледі.

33. Шетел мемлекетінің құзыретті органы қылмыстық істі қайтарған жағдайда Департамент қылмыстық қудалауды жүзеге асыру туралы өтінішті қанағаттандырмаудың себептері мен негіздемесін көрсете отырып, қорытынды жасайды. Аталған қорытындыны Департамент бастығы не оның міндетін атқаратын тұлға бекітеді және Бас Прокурордың жетекшілік ететін орынбасарына баяндайды.

34. Бас прокуратура қылмыстық істі қайтарғанда облыстық прокуратура қылмыстық істі қайтаруға негіз болған бұзушылыққа жол берген облыстық прокуратура қызметкерінің тәртіптік жауапкершілігі туралы мәселені қарайды, ол туралы бір ай мерзім ішінде Бас Прокурордың жетекшілік ететін орынбасарына баяндайды.

Іс жүргізу заңнамалары нормаларын бұзуға жол бергені үшін облыстық прокуратураның қылмыстық процестің сотқа дейінгі сатысында заңдылықты қадағалау жөніндегі бөлімшенің қызметкерлері, халықаралық шарттардың, заңнаманың нормаларын, Бас Прокурордың халықаралық құқықтық ынтымақтастықты жүзеге асырған кезде заңдардың қолданылуын қадағалау мәселелері жөніндегі бұйрықтары мен нұсқауларын бұзғаны үшін халықаралық шарттардың қолдануын қадағалау жөніндегі прокурор жауап береді.

35. Шетел мемлекетінің құзыретті органына жіберу үшін негіздер болғанда қайтарылған қылмыстық іс белгіленген мерзімде істе анықталған бұзушылықтарды жойғаннан кейін Бас прокуратураға қайта ұсынуға жатады.

36. Шетел мемлекетінің құзыретті органының қылмыстық қудалауды жалғастыру туралы сауалын (тапсырмасын, өтінішін) Департамент бір ай мерзім ішінде қарайды. Қылмыстық іс айтарлықтай көлемді болғанда (4 томнан астам) осы мерзім бір айға ұзартылуы мүмкін.

37. Шетел мемлекетінің құзыретті мекемесінің сауалын (тапсырмасын, өтінішін) қанағаттандыру мүмкін болмаған кезде қорытынды жасалады, оны Департамент басшысы не оның міндетін атқарушы тұлға бекітеді және қылмыстық іс оны қанағаттандыруға кедергі келтірген себептері көрсетіле отырып, қайтарылады.

Шетел мемлекетінің құзыретті мекемесінің өтініші қанағаттандырылған жағдайда қылмыстық іс (материалдар) Департамент бастығы не оның міндетін атқаратын тұлға тергеп-тексеруді ұйымдастыру үшін шетел мемлекетінің құзыретті мекемесіне хабарлай отырып, тиісті облыстық прокуратураға немесе тергеу бойынша қылмыстық қудалау органының орталық аппаратына жібереді.

38. Қылмыстық қудалауды (материалдарды) жүзеге асыру үшін қатынастардың белгіленген тәртібін бұза отырып, қылмыстық іс түскенде облыс прокуроры аталған істі Бас прокуратура арқылы шетел мемлекетінің құзыретті мекемесіне қайтару бойынша шаралар қабылдайды.

39. Бас прокуратура, облыстық прокуратура:

1) шетел мемлекетінің құзыретті мекемесінің өтініші бойынша жүзеге асырылатын қылмыстық қудалау - қылмыстық іс бойынша түпкілікті іс жүргізу шешім қабылданғанға дейін;

2) қылмыстық қудалауды жалғастыру туралы шетел мемлекетінің құзыретті мекемесінің өтініші бойынша жүзеге асырылатын адамдарды іздестіру нәтижелері туралы хабардар етіледі.

Ақпарат аудан прокуроры, облыс прокуроры не олардың міндетін атқарушы тұлғалар қол қоя отырып, ай сайын ұсынылады, бұл орайда аудандық прокуратура айдың 25 күніне, облыстық прокуратура айдың 1 күніне ұсынады.

40. Қылмыстық іс бойынша түпкілікті іс жүргізу шешім туралы ақпаратпен бірге шешімнің көшірмесі және аудан прокуроры, облыс прокуроры не оның міндетін атқаратын тұлғалар бекіткен оның заңдылығы мен негізділігі туралы қорытынды ұсынылады.

41. Бас прокуратура, облыстық прокуратура белгіленген мерзімде шетел мемлекетінің құзыретті мекемесінің өтініші бойынша тергеп-тексерудің нәтижелері туралы хабардар етіледі.

Ақпарат Бас прокуратураға, облыстық прокуратураға тиісті облыс прокуроры, аудан прокуроры қол қоя отырып, ұсынылады.

42. Қылмыстық қудалауды жүзеге асыру туралы сауалды (тапсырманы, өтінішті) алғанға дейін өз азаматтарын қамауға алу Бас прокуратураның келісімі бойынша ҚПК-нің 600-бабына сәйкес жүзеге асырылады.

5. Экстрадициялауға байланысты мәселелерді қарау

43. Аудандық прокуратура, облыстық прокуратура қылмыстық жауаптылыққа тарту немесе сот үкімін орындау үшін шетел мемлекетінің құзыретті мекемесі іздестіруге байланысты жариялаған адамды қадағалау аумағында ұстап алғаны туралы дереу жоғары тұрған прокуратураға хабарлайды.

Жетпіс екі сағаттың ішінде ұстап алынған адамның жеке басы, азаматтығы анықталады, іздестірудің бастамашысынан ҚІЖК-нің 587-бабының 2-бөлігімен көзделген мәліметтер талап етіледі.

44. Уақытша қамауда ұстауды қолдану туралы мәселені шешкенге дейін Қазақстан Республикасының аумақтық құзыретті органынан Қазақстан Республикасы азаматтығының барлығы немесе жоқтығы туралы және Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 4 желтоқсандағы «Босқындар туралы» Заңына сәйкес босқын мәртебесін алуға өтініш білдіруі туралы тиісті қорытындыны алу болып табылады.

Ұсталғанның пана іздеп жүрген адам статусы болған кезде уақытша қамауда ұстауды қолдану және одан әрі қамауда ұстау туралы сотқа өтініш жіберу мәселені Бас прокуратураның келісімі бойынша облыстық прокуратура шешеді.

45. ҚІЖК-нің 590-бабында баяндалған негіздемелер болмаған кезде, ұсталған кезден бастап жетпіс екі сағат ішінде және ұстау мерзімі өткенге дейін он екі сағаттан кешіктірмей ұстап алған кезден бастап қырық тәулік мерзімге немесе ҚІЖК-нің 588-бабының 2-бөлігімен көзделген материалдарды қоса бере отырып прокурордың тиісті өтінішін аудандық және оған теңестірілген сотқа жіберу арқылы ұстап беру (экстрадициялау) туралы сауал келіп түскенге дейінгі Қазақстан Республикасының тиісті халықаралық шартымен белгіленген өзге мерзімде уақытша қамауда ұстау туралы мәселе шешіледі.

Соттың уақытша қамауда ұстауды қолдануы немесе қолданбауы туралы 24 сағат ішінде жоғары тұрған прокуратураға хабарланады. Ақпаратқа тұтқындалған адам азаматы болып табылатын мемлекетті, іздестіруді жариялаған шетел мемлекетінің құзыретті мекемесінің атауын, оны іздестіруге байланысты мәселелер бойынша ұсталған адамнан жауап алу хаттамасын, осы адамның азаматтық тиесілігі туралы Қазақстан Республикасының құзыретті органының қорытындысын және оның босқын статусын алу туралы өтінішінің бар немесе жоқ екендігі туралы мәліметтерді көрсете отырып, уақытша қамауда ұстауды қолдану немесе қолданбау туралы қаулының көшірмесі қоса беріледі. Хаттамада ұсталған адамның жеке басы туралы деректер, оның ішінде: тегі, аты, әкесінің аты (бар болғанда), туған күні және жері, азаматтығы, ұлты (бар болғанда), білімі, отбасы жағдайы, жұмыс орны, қызмет түрі немесе лауазымы, тұрғылықты жері және басқа да қажетті мәліметтер көрсетіледі.

46. Прокурор ҚІЖК-нің 588-бабының 8-бөлігінде көзделген жағдайларда уақытша қамауда ұстау қолданылған адамды босату бойынша дереу шаралар қабылдайды, ол туралы жоғары тұрған прокуратураға хабарлайды. Адамды босату егер оны беру (экстрадициялау) туралы сауал кеш түссе, адамды қамауға алу және беру (экстрадициялау) туралы өтінішпен сотқа қайтадан өтініш білдіру үшін кедергі туғызбайды.

47. Уақытша қамауда ұстау мерзімі аяқталғанға дейін адамды беру (экстрадициялау) туралы сауал келіп түскен кезде прокурор аудандық және оған теңестірілген сотқа сұрау салынатын адамға қатысты экстрадициялық қамаққа алуды қолдану туралы өтініш енгізеді.

Соттың экстрадициялық қамауға алуды қолдануы немесе экстрадициялық қамауға алуды қолданудан бас тартуы туралы 24 сағаттың ішінде жоғары тұрған прокуратураға хабарланады.

48. Аудандық немесе оған теңестірілген соттың шығарған уақытша қамауда ұстау, экстрадициялық қамауға алуды қолдану туралы қаулыны қамауда ұстау орны әкімшілігінің орындауы үшін уақытша қамауда ұстау туралы, экстрадициялық қамауға алу туралы өтінішті дайындаған прокурор жібереді.

Уақытша қамауда ұстау және экстрадициялық қамауға алу қолданылған адамдарды есепке алу еркін нысанда жеке журнал да жүргізіледі.

49. Қазақстан Республикасының заңнамасымен және халықаралық шарттарымен көзделген іздестірудегі адамды беруді болдырмайтын мән-жайлар анықталған жағдайда соңғысын прокурордың қамаудан босатуына жатады, ол туралы жоғары тұрған прокуратураға дереу арнайы хабарлама жіберіледі. Қабылданған шешімнің негіздемесі көрсетіле отырып, хабарламаға адамды босату туралы қаулының көшірмесі және босатылған адамнан жауап алу хаттамасының көшірмесі қоса беріледі.

50. Департамент уақытша қамауда ұстауды, экстрадициялық қамауға алуды не ұсталған адамды босатуды қолдану туралы арнайы хабарлама түскеннен кейін екі тәуліктің ішінде ол туралы факсимильді және пошталық байланыс арқылы ұсталған адамды іздестіріп жатқан шетел мемлекетінің құзыретті мекемесіне хабарлайды.

51. Экстрадициялық қамауға алу мерзімін ұзартуды ҚІЖК-нің 589-бабының 9-бөлігі талаптарын сақтай отырып, тиісті прокурордың өтініші бойынша сот жүзеге асырады.

Берілген адамның жасаған қылмысы бойынша айыпталған (күдік келтірілген) шетел мемлекетінің қылмыстық заңының санкцияларымен көзделген бас бостандығынан айырудың ең жоғарғы мерзімінің шегінде экстрадициялық қамауға алу мерзімін ұзарту туралы өтініші прокурор сотқа берілген адамның экстрадициялық қамауға алу мерзімі аяқталғанға дейін он тәуліктен кешіктірмей ұсынады. Экстрадициялық қамауға алу мерзімін ұзарту туралы үш тәуліктің ішінде Департаментке хабарланады.

52. Қазақстан Республикасының прокуратура органдары ұсталған адамның, уақытша қамаудағы және экстрадициялық-тұтқындалған адамның конституциялық құқықтары мен бостандықтарын, оның ішінде олардың білікті заң көмегін алу құқығын сақталуын қамтамасыз етеді.

53. Шетел мемлекетінің аумағында қылмыс жасады деп айыпталған немесе сотталған шетел азаматын беру туралы сұрау салуды Қазақстан Республикасының Бас Прокуроры немесе оның орынбасары қарайды.

Шетел мемлекетінің құзыретті мекемесінің адамды ұстап беру туралы сауалын қарау барысында Департамент Қазақстан Республикасының құзыретті орталық органынан ұстап беруге сұрау салынған адамның азаматтық тиесілігі туралы қорытынды және босқын статусын алу немесе осы мәселелермен байланысты шешімдерге шағымдану мәселесі бойынша оның өтінішінің бар немесе жоқ екендігі туралы мәліметті қосымша алады.

54. Адамды ұстап беру туралы шетел мемлекетінің сұрау салуы бойынша түпкілікті шешім қабылдауға кедергі болатын негіздемелер болмаған жағдайда Департамент сұрау салынып отырған адамды ұстап беру немесе ұстап беруден бас тарту туралы уәжді қаулыны шығарады және қол қою үшін Қазақстан Республикасының Бас Прокурорына немесе оның орынбасарына ұсынады.

Шығарылған қаулы екі тәуліктің ішінде облыстық прокуратураны хабарлай отырып, осы шешім қабылданған адамға қатысты қамауда ұстау орнының әкімшілігіне оның сотқа шағымдануына құқығын хабарлау және түсіндіру үшін жіберіледі.

55. Беру туралы қаулы оған қатысты қабылданған адамды хабарлау кезінен бастап он тәулік өткен соң заңды күшіне енеді.

Департамент:

1) адамды беру туралы өтінішхатпен өтініш білдірген шетел мемлекетінің құзыретті мекемесін;

2) берілген адамды беруді жүзеге асыру үшін Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Қылмыстық-атқару жүйесі комитетін (бұдан әрі - ҚАЖК);

3) оған қатысты шешім қабылданған адамды таныстыру үшін қамауда ұстау орнының әкімшілігін;

4) берілген адамның қадағалау аумағындағы облыстық прокуратурасын адамды беру туралы шетел мемлекетінің құзыретті мекемесінің өтінішін қанағаттандыру туралы екі тәулік ішінде хабарлайды.

56. Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының немесе уәкілетті прокурордың қаулысын сотқа шағымданған жағдайда беру осы қаулы бойынша сот шешімі заңды күшіне енгенге дейін жүргізілмейді.

ҚІЖК-нің 592-бабына сәйкес оны беру туралы Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының немесе оның орынбасарының қаулысын қамаудағы адам және (немесе) оның қорғаушысы шағымдануы туралы қамауда ұстау орнының әкімшілігінен хабарлама келіп түскен кезде Департамент он тәуліктің ішінде Қазақстан Республикасының Жоғарғы Сотына олар қабылдаған шешімнің заңдылығы мен негізділігін растайтын материалдарды жібереді және алдағы уақытта сотқа қатысуын қамтамасыз етеді.

57. Адамды ұстап беру туралы қылмыстық процесті жүргізуші органның өтініші ҚІЖК және Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарына сәйкес қаралады.

Облыстық прокуратура шетел мемлекетінің аумағында адамды ұстау не орналасқан жерін анықталғаны туралы мәліметтерді алғаннан кейін 24 сағаттың ішінде беруді талап ету ниетін растау үшін қылмыстық процесті жүргізуші органға ол туралы хабарлайды. Беруді талап ету ниеті расталған жағдайда облыстық прокуратураға қылмыстық процесті жүргізуші органның беру туралы өтінішхаты келіп түскен кезден бастап облыстық прокуратура бес жұмыс күні ішінде беру туралы өтінішхатты қолдағаннан кейін Бас прокуратураға беру туралы өтінішхатты, оның ішінде қылмысқа адамның қатысын растайтын дәлелдемелерді көрсете отырып, тағылған айып пен іздестіру жариялаудың заңдылығы мен негізділігі туралы қорытындыны жібереді. Беру туралы өтініші ҚІЖК-нің 580-бабымен көзделген мәліметтерден және материалдардан тұруы қажет.

58. Аталған қорытынды облыстық прокуратурада қылмыстық процестің сотқа дейінгі сатысының заңдылығын қадағалау жөніндегі бөлімшенің қызметкері мен халықаралық шарттарды қолдануды қадағалау жөніндегі прокурор бірлесіп жасайды, одан кейін облыс прокуроры не оның міндетін атқарушы адам бекітеді.

Адамды ұстап беру туралы өтінішті жіберу туралы қорытындыны жасаған және бекіткен лауазымды адам осы шешімнің заңдылығы мен негізділігі үшін дербес жауап береді.

59. Қазақстан Республикасында берілген адамды соттың ақталатын негіздер немесе ҚІЖК бірінші бөлімі 1), 2), 5) - 8) тармақшаларының негізі бойынша қылмыстық қудалауды тоқтатудың әрбір фактісі бұзушылықтарға жол берген адамдардың жауаптылығы туралы мәселені қоя отырып, облыстық прокуратураның алқасында қаралады, ол туралы Департаментке хабарланады.

Бас прокуратура ұстап беру туралы сұрау салуды шетел мемлекетінің құзыретті мекемесіне факсимильді және пошталық байланыспен жібереді.

60. Департамент:

1) берілген адамды қабылдау жөніндегі шараларды қабылдау үшін ҚАЖК;

2) беру туралы өтініш ұсынған облыс прокуратурасына немесе Бас прокуратураға тікелей жүгінген қылмыстық процесті жүргізуші органға сұрау салынып отырған адамды Қазақстан Республикасына беру туралы талабын шетел мемлекетінің қанағаттандыруы туралы үш тәуліктің ішінде хабарлайды.

61. Департамент, облыстардың прокурорлары және ауданның прокурорлары Қазақстан Республикасына берілген адамдарға қатысты қылмыстық іске қылмыстық қудалау органының беру туралы Бас прокуратураның сұрау салуына шетел мемлекеттерінің құзыретті мекемелері жауаптарының көшірмелерін қоса беруін қамтамасыз етеді.

Осындай істерді сотқа жіберу кезінде қылмыстық процестің сотқа дейінгі сатысының заңдылығын қадағалауды жүзеге асыратын прокурорлар беру шарттарына тағылған айыптың сәйкес келуін мұқият зерделейді және осы мәселемен байланысты халықаралық шарттарды қолдануды қадағалау жөніндегі прокурорлармен немесе Департаментпен келісу қажет.

62. ҚІЖК-нің 593-бабының 1-бөлігімен көзделген негіздемелер бойынша шет мемлекетіне адамды нақты беруді кейінге қалдыруды пайдалана отырып, адамды беру (экстрадициялау) туралы шешім қабылданғаннан кейін беру туралы келіп түскен сұрау салудың қатысы бар адам жүрген қадағалау аумағында аудандық прокуратура және облыстық прокуратура кейінге қалдыру үшін негіз болған жағдайларды жоққа шығарғаннан кейін осы адамға экстрадициялық қамаққа алуды қолдану туралы мәселені дер кезінде шешуді қамтамасыз етеді. Сонымен қатар жоғары тұрған прокуратура экстрадициялық қамаққа алуды қолдану туралы осы Нұсқаулықтың 29-тармағымен көзделген ережелер бойынша хабарланады.

Департамент Қазақстан Республикасына немесе шетел мемлекетіне адамды ұстап беруді кейінге қалдыру туралы Бас прокуратураға адамды ұстап беру туралы өтінішпен жүгінген облыстық прокуратураны немесе қылмыстық процесті жүргізуші органға үш тәулік ішінде хабарлайды.

63. Облыстық прокуратура және Департамент кейінге қалдыру үшін негіз болған мән-жайларға бақылау жасайды. Ұстап беру үшін негіздер болған кезде облыстық прокуратура аталған мән-жайлар жойылғанға дейін 2 ай ішінде Департаментке ұстап беруді талап ету ниеті туралы растауды ұсынады.

64. Облыстық прокуратура, Департамент қылмыстық процесті жүргізуші органдардың Қазақстан Республикасының адамдарын уақытша беру мерзімін сақтауына қадағалауды жүзеге асырады.

Аталған мерзімді ұзарту қажет болғанда облыстық прокуратура оның аяқталуына дейін жиырма күннен кешіктірмей күні бұрын қылмыстық процесті жүргізуші органның осы Нұсқаулықтың 51-тармағында көзделген тәртіпте жасалған өтініштің заңдылығы мен негізділігі туралы облыстық прокуратураның қорытындысы бар уақытша беру мерзімін ұзарту туралы өтінішті Бас прокуратураға ұсынуын қамтамасыз етеді.

65. Департамент Қазақстан Республикасына уақытша берілген және Қазақстан Республикасына берілген адамдардың дер кезінде қайтуын бақылайды.

66. Қылмыстық іс бойынша түпкілікті іс жүргізу шешімі қабылдағаннан кейін жоғары тұрған прокуратураға Қазақстан Республикасына берілген адамды қылмыстық қудалау нәтижелері туралы хабарланады.

67. Ақпарат тиісті ауданның прокуроры, облыстың прокуроры не оның міндетін атқарушы адам қол қоя отырып, ұсынылады.

Түпкілікті іс жүргізу шешімі туралы ақпаратпен бірге шешімнің және тиісті ауданның прокуроры, облыстың прокуроры не оның міндетін атқарушы тұлға бекіткен оның заңдылығы мен негізділігі туралы прокуратураның қорытындысы ұсынылады.

6. Шетел мемлекеттер соттарының үкімдері мен қаулыларын тану
және орындаумен, сондай-ақ бас бостандығынан айыруға сотталған
адамды немесе медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шаралары
қолданылған адамды басқа мемлекетке берумен байланысты мәселелерді қарау

68. Бас прокуратура шетел мемлекеттер соттарының үкімдері мен қаулыларын тану және орындау туралы сұрау салуды ҚІЖК-нің 62-тарауына және Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарына сәйкес қарайды.

Қазақстан Республикасында мынадай жағдайда:

1) шет мемлекетте бас бостандығынан айыруға сотталған Қазақстан Республикасының азаматын жазасын өтеу үшін қабылдау кезінде;

2) шетел мемлекеттің аумағында есі дұрыс емес күйде қоғамдық қауіпті іс-әрекет жасаған, шетел мемлекет сотының оған қатысты мәжбүрлеп емдеу жүргізу үшін медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдану туралы шешімі бар Қазақстан Республикасының азаматын қабылдау кезінде;

3) Қазақстан Республикасына ұстап берілген, шетел мемлекеттің соты соттаған және жазасын өтемеген адамға қатысты;

4) Қазақстан Республикасы шетел мемлекетке ұстап беруден (экстрадициялаудан) бас тартқан, шетел мемлекетінің соты соттаған адамға қатысты;

5) Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан мүлікті немесе оның ақшалай баламасын тәркілеу туралы мәселені шешу кезінде;

6) Қазақстан Республикасының халықаралық шартында көзделген өзге жағдайларда, шет мемлекеттер соттарының үкімдері мен қаулылары танылуы және орындалуы мүмкін.

69. Облыстық прокуратураға бас бостандығынан айырылған Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын адам, оның заңды өкілі немесе жақын туысы, адвокаты азаматтығына жататындығы бойынша мемлекетте жазасын одан әрі өтеу үшін беру туралы өтінішпен жүгінген кезде, не осы мәселе бойынша Департаменттен сауал келіп түскенде облыстық прокуратура бір ай мерзімде Бас прокуратура уәкілетті лауазымды тұлға қол қойған және Қазақстан Республикасының құзыретті органының гербілік мөрімен бекітілген сотталған адамға қатысты мынадай материалдарды:

1) үкімнің және жоғары тұрған сот органдарының іс бойынша қолда бар шешімдерінің көшірмесін, сот шешімдерінің заңды күшіне енуі жөніндегі анықтаманы;

2) жазаның мерзімі көрсетілумен адам сотталуына негіз болған қылмыстық заң бабының мәтінін;

3) жазаның өтелген бөлігі және одан әрі өтеуге жататын сол жазаның бөлігі туралы мәліметті;

4) егер ол қолданылса, рақымшылық жасау актісінің көшірмесін;

5) егер ол тағайындалса, қосымша жазанының орындалуы туралы мәліметтерді;

6) сотталған адамның денсаулық жағдайы және мінез-құлық ерекшеліктері туралы мәліметтерді;

7) сотталған адамның жеке басы (аты-жөні, туған күні және жері), азаматтығы не оның тұрақты тұрғылықты жері (төлқұжатының және басқалардың көшірмелері) туралы мәліметтер, осы құжаттар болмаған жағдайда аталған мән-жайлар бойынша сотталған адамнан егжей-тегжейлі жауап алынады, жауап алу хаттамасы барлық материалдармен бірге беріледі;

8) залал мен оның өтелуі туралы мәліметтерді;

9) сотталған адамның ауыстыруға келісімі туралы арыз;

10) сотталған адамға мінездемені

11) сотталған адамның азаматтығына жататындығы туралы көші-қон полициясының қорытындысын береді.

70. Облыстық прокуратураға психикасының бұзылуынан зардап шегетін Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын адам, оның заңды өкілі немесе жақын туысы, адвокаты азаматтығына жататындығы бойынша мемлекетте жазасын одан әрі өтеу үшін беру туралы өтінішпен жүгінген кезде, не осы мәселе бойынша Департаменттен сұрау түскенде облыстық прокуратура бір ай мерзімде Бас прокуратура уәкілетті лауазымды тұлға қол қойған және Қазақстан Республикасының құзыретті органының елтаңбалық мөрімен бекітілген сотталған адамға қатысты мынадай материалдарды:

1) жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі;

2) адамға медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдану туралы сот шешімінің және оның заңды күшіне енгені туралы құжаттың көшірмелері;

3) сот-психиатриялық сараптама актісінің көшірмесі;

4) емдеу түрін өзгерту нысанасына арналған психиатриялық куәландыру актісінің куәландырылған көшірмесі;

5) ДЕСК анықтамасы;

6) адамға айып тағу негізге алынған қылмыстық заң баптарының мәтіні;

7) науқастың немесе оның заңды өкілінің өзі азаматы болып табылатын немесе аумағында тұрақты тұратын жері бар мемлекетке мәжбүрлеп емдеу жүргізу үшін беруге жазбаша келісімі;

8) егер бар болса, жақын туыстарының өтініші;

9) науқастың азаматтығы туралы,

10) оның тұрақты және уақытша тұратын жері туралы куәландыратын құжаттар;

11) науқастың туыстары туралы мәліметтер;

12) өтініштің және оған қоса берілетін құжаттардың расталған аудармасы;

13) егер қажет болған жағдайда басқа да құжаттар мен мәліметтер қоса береді.

71. Егер Қазақстан Республикасы бекіткен халықаралық шарттарда өзге де құжаттар мен материалдар ұсыну қажеттігі көзделсе, халықаралық шарттың ережелері қолданылады.

72. Облыстық прокуратура:

1) жазасын одан әрі өтеу үшін - сотталған адамның жазасын өтеу мекемесінің әкімшілігінен өзі азаматы болып табылатын мемлекетке оны ұстап беру туралы;

2) мәжбүрлеп емдеуді жалғастыру үшін - психикасының бұзылуынан зардап шегетін адамды мәжбүрлеп емдеу жүргізетін орнының медициналық мекемесінен өзі азаматы болып табылатын мемлекетке беру туралы түскен өтінішхат пен материалдарды он күндік мерзімде Қазақстан Республикасының халықаралық шарттары мен ҚІЖК талаптарына сәйкестігі мәніне зерделейді.

Зерделеу нәтижелері бойынша облыстық прокуратура тиісті өтінішхатпен Бас прокуратураға материалдарды жіберу не ҚІЖК 606-бабымен көзделген нәтижелер бойынша өтінішхатты қанағаттандырудан бас тарту туралы шешім қабылдайды.

73. Департамент бір ай мерзім ішінде түскен материалдарды жоғарыда көрсетілген мәселелерді қарау туралы өтінішхатпен қоса шет мемлекеттің құзыретті мекемесіне жібереді, егер азаматтығы жоқ адам болса осындай өтініш оның тұрақты тұратын мемлекетіне жіберіледі.

Департамент шетел мемлекетінен тиісті кепілдік келіп түскеннен кейін ҚПК-нің 602-бабында көрсетілген шетел азаматын шетел мемлекетінің аумағына бір ай мерзімде беруді ұйымдастыру үшін ҚАЖК хабарлайды.

74. Департамент:

1) Қазақстан Республикасының азаматы болып табылған немесе Қазақстан Республикасы аумағында тұрақты тұратын азаматтығы жоқ бас бостандығынан айыруға сотталған адамның, оның заңды өкілінің немесе жақын туыстарының Қазақстан Республикасы аумағында жазасын одан әрі өтеу үшін сотталған адамды беру мәселесі бойынша,

2) Қазақстан Республикасының азаматы болып табылған психикасының бұзылуынан зардап шегетін адамның, оның заңды өкілінің немесе жақын туыстарының Қазақстан Республикасының аумағында мәжбүрлеп емдеуді жүргізу бойынша өтініштер түскенде бір ай мерзімде осы Нұсқаулықтың 69 және 70-тармақтарында көрсетілген құжаттар тізбесіне сәйкес сотталған адамға қатысты шет мемлекеттің құзыретті мекемесінің қолымен куәландырылған және елтаңбалық мөрімен бекітілген материалдарды беру туралы шет мемлекетінің құзыретті мекемесіне сұрау жасайды.

Сотталған немесе психикасының бұзылуынан зардап шегетін адамға сұрау жасалынған материалдардың берілуі бойынша Департамент адамның тұрғылықты жері бойынша Қазақстан Республикасының аумағында шетел мемлекетінің үкімін орындау туралы Қазақстан Республикасының Бас Прокуроры қол қойған ұсынысты облыстық және оған теңестірілген сотқа жібереді.

75. Шетел мемлекетінің үкімін орындау туралы сот қаулысы және басқа сұратылатын құжаттар кепіл ретінде адамның жазасын одан әрі өтеу үшін Қазақстан Республикасына беру мәселесін қарауға үкім шығарылған шетел мемлекетінің құзыретті мекемесіне жолданады.

Шетел мемлекетінің құзыретті органы ҚІЖК-нің 602-бабында көрсетілген Қазақстан Республикасының азаматын Қазақстан Республикасының аумағына ауыстыру мәселесін қарауы оң болған жағдайда Департамент сұрау салынған адамды бір ай мерзімде беруді ұйымдастыру үшін ҚАЖК хабарлайды.

7. Қылмыстық жауаптылыққа тарту үшін берілген адамды транзиттік
тасымалдаумен байланысты мәселелерді қарау және сот үкімін орындау

76. Қазақстан Республикасының аумағы бойынша транзиттік тасымалдаумен байланысты мәселелерді қарау тәртібі мен шарттары Қазақстан Республикасының халықаралық шарттары және ҚІЖК-нің 595-бабымен реттеледі.

Департамент шетел мемлекетінің аумағы арқылы транзиттік тасымалдау туралы сұрау салуды ұстап беру туралы сұрау салу сияқты тәртіппен жасайды және қарайды.

77. Департамент облыстық прокуратурадан берілген адамға қатысты Қазақстан Республикасының құзыретті органы қолымен куәландырылған және елтаңбалық мөрмен бекітілген қосымша материалдарды сұрайды және шетел мемлекетінен оның аумағы арқылы транзиттік тасымалдауға рұқсат сұрайды.

78. Этаппен апаруды, ұстап берілген немесе берілген адамды қабылдауды ұйымдастыру үшін Бас прокуратураның сұрау салуын шетел мемлекеті құзыретті мекемесінің қарау нәтижесі ҚАЖК хабарланады.

Шетел мемлекетінің құзыретті мекемесінің транзиттік тасымалдау туралы сұрау салуды қарау нәтижелері шетел мемлекетінің құзыретті мекемесіне, ҚАЖК, Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитеті Шекара қызметіне, Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Кедендік бақылау комитетіне хабарланады.

79. Департамент транзиттік тасымалдау туралы сұрау салуды бір ай мерзімде жасайды және қарайды.

8. Шарттық жұмысты жүзеге асыру

80. Департамент:

1) оларды дайындау және жасау қажеттігі мен орындылығын негізге ала отырып, Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарының жобаларын дайындайды және келіседі;

2) Қазақстан Республикасының Конституциясына, Халықаралық шарттардың құқы туралы Вена конвенциясына, 2005 жылғы 30 мамырдағы «Қазақстан Республикасының халықаралық шарттары туралы», «Нормативтік құқықтық актілер туралы», 1995 жылғы 21 желтоқсандағы «Прокуратура туралы» Қазақстан Республикасының заңдарына; «Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан халқына жолдауының жобасын дайындау, келісу және Қазақстан Республикасы Президентінің қарауына ұсыну, Қазақстан Республикасы Президентінің актілері мен тапсырмаларының жобаларын дайындау, келісу, қол қоюға ұсыну, Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан халқына жолдауын іске асыру, Қазақстан Республикасы Президентінің актілері мен тапсырмаларының орындалуын бақылауды жүзеге асыру және Қазақстан Республикасы Президентінің нормативтік құқықтық жарлықтарына мониторинг жүргізу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 27 сәуірдегі № 976 Жарлығына; Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 10 желтоқсандағы «Қазақстан Республикасы Үкіметінің Регламенті туралы» № 1300 қаулысы, Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының 2011 жылғы 18 қазанда № 95 бұйрығымен бекітілген Бас прокуратура жұмысының регламентіне сәйкес Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарының жобаларын дайындайды және келісуді;

3) Департамент мүдделі құрылымдық бөлімшелер және Бас Прокурордың Аппаратымен бірлесіп Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 30 мамырдағы «Қазақстан Республикасының халықаралық шарттары туралы» заңымен, Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 24 наурыздағы «Нормативтік құқықтық актілер туралы» заңымен белгіленген мерзімде Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарынан келіп түскен халықаралық шарттар мен нормативтік құқықтық актілерді қарауды жүзеге асырады.

Бас прокуратураға келіп түскен Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарын іске асыру мақсатында әзірленген халықаралық шарттар мен нормативтік құқықтық актілердің жобаларын келісу Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 10 желтоқсандағы № 1300 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің Регламенті белгілеген мерзімде жүзеге асырылады.

9. Шетел мемлекетінің құзыретті мекемелерімен және халықаралық
ұйымдармен байланысу

81. Департамент Бас прокуратураның құрылымдық бөлімшелерінің шет мемлекетінің құзыретті мекемелерімен және халықаралық ұйымдарымен жұмысын ұйымдастырады және үйлестіреді.

82. Департамент шетел мемлекетінде Қазақстан Республикасы прокуратурасы органдарының қызметкерлері және Қазақстан Республикасында шетел мемлекеттері мекемелерінің өкілдері конференциялар мен семинарларға қатысуын, жұмыс сапарларын, тағылымдамадан өтуін ұйымдастыруды жүзеге асырады.

83. Шетел мемлекетіне барумен немесе шетел делегацияларын шақырумен байланысты қарым-қатынастар Департаментпен және Бас прокуратураның басшылығымен келісіледі.

84. Департамент барлық шетелдік іссапарлар мен шетелдік делегациялар келуінің есебін жүргізеді және талдайды және Бас прокуратураға олар бойынша тиісті ұсыныстар енгізеді.

85. Қазақстан Республикасының прокуратура органдарының қызметкерлері шетелдік іссапардан келгеннен кейін Департаментке келгеннен кейін 5-күннен кешіктірмей жазбаша есеп береді.

Практикалық қызметте оларды пайдалану мақсатында Департамент халықаралық іс-шаралардың материалдарын, әдебиеттерді, әдістемелік ұсыныстарды талдайды.

9. Қорытынды ережелер

86. Департамент:

1) төмен тұрған прокуратура органдарының халықаралық құқықтық ынтымақтастықты жүзеге асыру кезінде заңдардың қолдануын қадағалау мәселелері бойынша жұмысын ұйымдастырады және бақылайды, әдістемелік және практикалық көмек көрсетеді;

2) қадағалау қызметінің тиімді нысандары мен әдістерін әзірлейді және практикаға енгізеді;

3) жылына кемінде екі рет Қазақстан Республикасының прокуратура органдарында халықаралық құқықтық ынтымақтастықты жүзеге асыруда, оның ішінде:

а) халықаралық ұйымдасқан қылмысқа, терроризм мен әкстремизге қарсы күрес;

б) заңсыз жолмен табылған ақшалай қаражаттар мен өзге де мүлікті тазартуға қарсы күрес;

в) есірткі құралдарының және психотроптық заттардың заңсыз айналымына қарсы күрес;

г) сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес;

д) адамдарды сатуға қарсы күрес;

е) азаматтардың конституциялық құқықтары мен бостандықтарын қорғау;

ж) кәмелетке толмағандар мен жастар туралы заңдарды қолдану;

з) мемлекет кірісіне залалды өтеу саласында заңдардың қолданылуына прокурорлық қадағалаудың жай-күйін қорытады.

87. Облыстық прокуратуралар осы Нұсқаулықтың 86-тармағының 3) тармақшасында көрсетілген мәселелерді талдайды және жартыжылдық бойынша қорытуды Бас прокуратураға есепті айдан кейінгі айдың 10-күнінен кешіктірмей ұсынады.

88. Қазақстан Республикасының прокуратура органдарында:

1) экстрадициялау;

2) қылмыстық қудалауды жүзеге асыру;

3) жазасын одан әрі өтеу үшін сотталған адамдарды беру;

4) психикасының бұзылуынан зардап шегетін адамдарды беру мәселелері бойынша қадағалау өндірісі қалыптасады.

Шрифт өлшемі
Қалыпты нұсқа
Үлкен өлшем
Үп-үлкен өлшем
Сайт түстері
Ақтың бойымен қара
Қараның бойымен ақпен
Көгілдірдің бойымен қара көкпен
Суреттер
Суреттерді өшіру/қосу
Теңшелімдер
Теңшелімдер
Normal version
Normal version
Мәтіндегі қателік:
Қате туралы хабарлағыңыз келсе "Хабарламаны жіберу" батырмасын басыңыз.