Прокуратура органдарының ардагері Б.Жүсіповтің отбасынан алғыс хат