Алматы қаласының тұрғындары Н.Г. Андреева мен Г.А.Игенбаеваның алғыс хаттары