You are here

Жеке тұлғаларды және заңды тұлғалардың өкіллдерін қабылдау тәртібі

Версия для печатиВерсия для печатиPDFPDF

Қазақстан Республикасы
Бас Прокурорының
18.09.2012 жылғы
№110 бұйрығымен
БЕКІТІЛГЕН

Қазақстан Республикасының прокуратура органдарында, ведомстволары мен мекемелерінде жеке тұлғаларды және  заңды тұлғалардың өкілдерін жеке қабылдау ЕРЕЖЕЛЕРІ

Жалпы ережелер

1. Қазақстан Республикасының прокуратура органдарында, ведомстволары мен мекемелерінде жеке тұлғаларды және заңды тұлғалардың өкілдерін жеке қабылдау ережелері «Жеке және заңды тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тәртiбi туралы» 2007 жылғы 12 қаңтардағы және «Әкімшілік рәсімдер туралы» 2000 жылғы 27 қарашадағы Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес әзірленді және Қазақстан Республикасының прокуратура органдарында, ведомстволары мен мекемелерінде жеке тұлғаларды және заңды тұлғалардың өкілдерін жеке қабылдау тәртібін регламенттейді.

2. Жеке тұлғаларды және заңды тұлғалардың өкілдерін жеке қабылдауды  Қазақстан Республикасының Бас Прокуроры  (бұдан әрі Бас Прокурор), оның орынбасарлары, Бас прокуратураның құрылымдық бөлімшелерінің басшылары, облыс прокурорлары және оларға теңестірілген прокурорлар, олардың орынбасарлары, облыстық және оларға теңестірілген прокуратуралардың құрылымдық бөлімшелерінің басшылары, аудан прокурорлары және оларға теңестірілген прокурорлар, олардың орынбасарлары, Қазақстан Республикасының прокуратура ведомстволары мен мекемелерінің басшылары жүзеге асырады.

3. Келушілерді қабылдайтын лауазымды тұлғалардың аты-жөні, қабылдау күндері көрсетілген жеке тұлғаларды және заңды тұлғалардың өкілдерін жеке қабылдау кестесі мемлекеттік және орыс тілдерінде жазылып, Қазақстан Республикасы прокуратура органдары, ведомстволары мен мекемелері ғимараттарында көпшіліктің назарына қолжетімді орындарға ілінеді.

4. Шетелдіктерді және азаматтығы жоқ тұлғаларды қабылдау  Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 14 наурыздағы  №390-16с қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасындағы құпиялылық   режимін қамтамасыз ету жөніндегі нұсқаулық, Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының 2010 жылғы 15 қыркүйектегі №898ца бұйрығымен бекітілген  Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы ғимаратындағы өткізу және  ішкі объект режимін қамтамасыз ету тәртібі туралы нұсқаулық талаптарына сәйкес жүргізіледі.

Қажет болған жағдайда шетелдіктерді және азаматтығы жоқ тұлғаларды қабылдау кезінде аудармашы қатыса алады.

Шетелдіктердің және азаматтығы жоқ тұлғалардың жеке қабылдау кезінде берген  өтініштері, егер Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарда өзгеше көзделмесе, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қаралады.

5. Прокуратура органдарында жеке тұлғаларды және заңды тұлғалардың өкілдерін жеке қабылдау, аудандық және оларға теңестірілген прокуратураларды қоспағанда, алдын ала жазу бойынша жүзеге асырылады. Жеке қабылдауға телефон арқылы жазылуға жол берілмейді.

6. Қаладан тысқары келушілерге облыстық және оларға теңестірілген прокуратуралары, Қазақстан Республикасының прокуратура ведомстволары мен мекемелері құрылымдық бөлімшілерінің басшылары, аудан прокурорлары және оларға теңестірілген  прокурорлар белгіленген кестеге қарамастан олар жүгінген күні қабылдауға бар мүмкіндікті жасайды.

7. Жеке тұлғаларды және заңды тұлғалардың өкілдерін жеке қабылдау кезекпен жүргізіледі. Ұлы Отан соғысына қатысушылар, оларға теңестірілген тұлғалар, мүгедектер, жүкті әйелдер, «Алтын Қыран» орденімен марапатталған, «Халық қаһарманы», «Қазақстанның Еңбек Ері» атағы бар тұлғалар кезектен тыс қабылданады.

8. Жеке тұлға және заңды тұлғаның өкілі  жеке қабылдау  кезінде жеке басын куәландыратын, ал басқа тұлғалардың (жеке және заңды тұлғалар) атынан жүгінген кезде - олардың мүдделеріне өкілдік етуді растайтын құжаттарды көрсетуге міндетті.

9. Өтініш берушілердің келісімі бойынша жеке қабылдауды Бас  Прокурор, оның орынбасарлары, облыс прокурорлары және оларға теңестірілген прокурорлар, прокуратура ведомстволарының, мекемелерінің басшылары, олардың орынбасарлары «оn line» режимінде бейнеконференцбайланыс арқылы жүзеге асыра алады.

Бас  прокуратурада жеке тұлғаларды және заңды тұлғалардың
өкілдерін  қабылдау тәртібі

10. Бас Прокурор және оның орынбасарлары жеке тұлғаларды және заңды тұлғалардың өкілдерін жеке қабылдауын айына бір реттен кем емес, бекітілген кестеге сәйкес жүргізеді.

11. Бас Прокурор жеке тұлғаларды және заңды тұлғалардың өкілдерін жеке қабылдауын өтініш беруші келіспеген сол мәселе бойынша өтінішті қанағаттандырудан бас тарту туралы Бас Прокурор орынбасарының  жауабы болған кезде жүргізеді.

12.  Бас Прокурордың орынбасарлары жеке тұлғаларды және заңды тұлғалардың өкілдерін жеке қабылдауын:

1) өтініш беруші келіспеген сол мәселе бойынша облыс прокурорының өтінішті қанағаттандырудан бас тарту туралы жауабы болған жағдайда;

2) сот актілеріне қадағалау наразылығын келтіру туралы өтініштер бойынша;

3) орталық мемлекеттік органдардың бірінші басшыларының шешімдері мен әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) берілген шағымдар бойынша жүргізеді.

13. Бас прокуратураның құрылымдық бөлімшелерінің басшылары жеке тұлғаларды және заңды тұлғалардың өкілдерін жеке қабылдауын қажеттіліктің туындауына қарай жүргізеді.

14. Жеке тұлғалар мен заңды тұлғалардың өкілдері сот актілеріне қадағалау наразылығын келтірумен қатар олардың орындалуын тоқтата тұру туралы өтініш берген жағдайда сол жүгінген күнінде Бас прокуратураның тиісті құрылымдық бөлімшелері басшыларының жеке қабылдауына мәселені мәні бойынша шешу және Бас Прокурордың жетекшілік ететін орынбасарына баяндау үшін түпкілікті шешім қабылдауға жіберіледі.

15. Бас Прокурордың және оның орынбасарларының жеке қабылдауына алдын ала жазуды, сондай-ақ жеке тұлғаларды және заңды тұлғалар өкілдерін Бас Прокурормен және оның орынбасарларымен жеке қабылдауын ұйымдастыруды Бас прокуратураның Өтініштерді қарау және іс қағаздарын жүргізу туралы заңдардың қолданылуын қадағалау жөніндегі басқармасы Бас Прокурордың аға көмекшісі, өтініш беруші ұсынған құжаттар мен Бас прокуратурадағы онымен хат алмасу материалдарын зерделегеннен кейін жүзеге асырады.

16. Бас Прокурордың жеке қабылдауына алдын ала жазылу,  өтініш беруші келіспеген сол мәселе бойынша Бас Прокурор орынбасарының өтінішті қанағаттандырудан бас тарту туралы жауабы бар болған жағдайда жүзеге асырылады.

Бас Прокурордың жеке қабылдауына:

1)сол мәселе бойынша Бас Прокурор бұрын қабылдаған;

2)Бас Прокурордың немесе оның міндетін атқарған тұлғаның сол мәселе бойынша өтінішіне жауабы бар;

3)сот актілеріне қадағалау наразылығын келтіру  мерзімін өткізіп алған тұлғалар жазылуға жатпайды.

17. Бас Прокурор орынбасарларының жеке қабылдауына алдын ала жазылу өтініш беруші келіспеген сол мәселе бойынша облыс прокурорының немесе оған теңестірілген прокурордың өтінішті қанағаттандырудан бас тарту туралы жауабы бар болған жағдайда, сондай-ақ орталық мемлекеттік органдардың бірінші басшыларының шешімдері мен әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) берілген шағымдар бойынша жүзеге асырылады.

Бас Прокурор орынбасарларының жеке қабылдауына:

1)сол мәселе бойынша Бас Прокурормен немесе оның орынбасарымен бұрын қабылданған;

2)Бас Прокурордың немесе оның міндетін атқарған тұлғаның, сондай-ақ Бас Прокурордың орынбасарының сол мәселе бойынша өтінішіне жауабы бар;

3)сот актілеріне қадағалау наразылығын келтіру мерзімін өткізіп алған тұлғалар жазылуға жатпайды.

18 Осы Ережелердің 16-тармағының 1) - 3) тармақшаларында және 17-тармағының 1) – 3) тармақшаларында көзделген жағдайларда Өтініштерді қарау және  іс қағаздарын жүргізу туралы заңдардың қолданылуын қадағалау басқармасы Бас Прокурордың аға көмекшісі өтінішпен жүгінген жеке тұлғаларға және заңды тұлғалар өкілдеріне тиісті түсіндірме береді.

19. Жеке тұлғалар мен заңды тұлғалар өкілдерін Бас Прокурордың және оның орынбасарларының жеке қабылдауына алдын ала жазу туралы шешім Бас прокуратураның тиісті құрылымдық бөлімшелерімен келісім бойынша келесі жағдайларда қабылданады:

1) Қазақстан Республикасының жергілікті және басқа да соттарының  заңды күшіне енген, кассациялық тәртіппен шағым берілмеген актілеріне наразылық келтіру туралы өтініш берілгенде;

2) жаңа дәлелдер немесе жаңадан ашылған мән-жайлар келтірілген қайталама өтініш берілгенде;

3) Қазақстан Республикасы Азаматтық іс жүргізу кодексінің 398-бабында немесе Қазақстан Республикасы Қылмыстық іс жүргізу кодексінің 467-бабында белгіленген тәртіппен шығарылған Жоғарғы Соттың қаулысына наразылық келтіру туралы өтініш берілгенде.

20. Бас Прокурордың немесе оның орынбасарларының жеке қабылдауына алдын ала жазылу мереке, демалыс күндерінен басқа, күн сайын жүргізіледі және қабылдау басталуына дейін үш күн бұрын аяқталады.

21. Алдын ала жазылу аяқталғаннан кейін Бас Прокурордың және оның орынбасарларының жеке қабылдауына жазылған тұлғалардың тізімдері тиісінше анықтама және Бас Прокурорға немесе оның орынбасарларына баяндама дайындау үшін Бас прокуратураның тиісті құрылымдық бөлімшелерінің басшыларына, Бас Прокурордың, Бас Прокурордың орынбасарларының көмекшілеріне жіберіледі.

Бас Прокурордың жеке қабылдауына жазылған тұлғалардың өтініштері бойынша анықтамаларды Бас прокуратураның құрылымдық бөлімшелері Өтініштерді қарау және іс қағаздарын жүргізу туралы заңдардың қолданылуын қадағалау басқармасы Бас Прокурордың аға көмекшісіне қабылдау басталуына дейін бір күн бұрын жібереді.

22. Өтініштерді қарау және  іс қағаздарын жүргізу туралы заңдардың қолданылуын қадағалау басқармасы Бас Прокурордың аға көмекшісінің қабылдауды ұйымдастыру, Бас Прокурорға және оның орынбасарларына баяндау, қабылдауды жүргізу практикасын талдау мен қорыту үшін қажет қадағалау іс жүргізулерін беру туралы талабы Бас прокуратураның құрылымдық бөлімшелері үшін міндетті болып табылады.

3. Облыстық және оларға теңестірілген прокуратураларда, Қазақстан Республикасының прокуратура ведомстволары мен мекемелерінде жеке тұлғаларды және заңды тұлғалар өкілдерін қабылдау тәртібі

23. Облыстардың прокурорлары және оларға теңестірілген прокурорлар, прокуратура ведомстволары мен мекемелерінің басшылары, олардың орынбасарлары жеке тұлғаларды және заңды тұлғалар өкілдерін жеке қабылдауын бекітілген кестеге сәйкес кемінде аптасына бір рет жүргізеді.

24. Облыс прокуроры, оған теңестірілген прокурор, прокуратураның  ведомство, мекеме басшысы сол мәселе бойынша өтінішті қанағаттандырудан бас тарту туралы оның орынбасарының жауабымен келіспеген жағдайда, сондай-ақ облыстық мемлекеттік органдардың бірінші басшыларының шешімдеріне немесе әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағым түскен жағдайда жеке тұлғаларды және заңды тұлғалар өкілдерін жеке қабылдауын жүргізеді.

25. Облыс прокурорының, оған теңестірілген прокурордың, прокуратура ведомство, мекеме басшысының орынбасарлары жеке тұлғаларды және заңды тұлғалар өкілдерін жеке қабылдауын:

1)өтініш беруші келіспеген сол мәселе бойынша аудан прокурорының, оған теңестірілген прокурордың өтінішті қанағаттандырудан бас тарту туралы жауабы болған жағдайда;

2)сот актілеріне наразылық келтіру туралы өтініштер бойынша;

3)өтініш беруші келіспеген сол мәселе бойынша ведомство, мекеме құрылымдық бөлімшесі басшысының өтінішті қанағаттандырудан бас тарту туралы жауабы болған жағдайда жүргізеді.

26. Облыстық және оларға теңестірілген прокуратуралары, прокуратура ведомстволары мен мекемелері құрылымдық бөлімшелерінің басшылары, облыс прокурорларының және оларға теңестірілген прокурорлардың аға көмекшілері (көмекшілері) жеке тұлғаларды және заңды тұлғалар өкілдерін қабылдауын қажеттіліктің туындауына қарай жүргізеді.

27. Облыстардың прокурорлары және оларға теңестірілген прокурорлар, прокуратура ведомстволары мен мекемелерінің басшылары, олардың орынбасарлары жеке тұлғаларды және заңды тұлғалар өкілдерін жеке қабылдауын елді мекендерге бару арқылы, сондай-ақ кәсіпорындарда, мекемелер мен ұйымдарда жүргізе алады.

28. Жеке тұлғаларды және заңды тұлғалар өкілдерін облыс прокурорының және оған теңестірілген прокурордың, прокуратураның ведомство және мекеме басшысының, олардың орынбасарларының жеке қабылдауына алдын ала жазуды, сондай-ақ облыстар прокурорларымен және оларға теңестірілген прокурорлармен, прокуратура ведомстволары мен мекемелері басшыларымен, олардың орынбасарларымен жеке қабылдауын ұйымдастыруды облыстар прокурорларының және оларға теңестірілген прокурорлардың өтініштерді қарау туралы заңдардың қолданылуын қадағалау жөніндегі аға көмекшілері (көмекшілері) немесе осы міндет жүктелген тұлғалармен, өтініш беруші ұсынған құжаттар мен прокуратура органындағы, ведомствосындағы, мекемесіндегі онымен хат алмасу материалдарын зерделегеннен кейін жүзеге асырады.

29. Облыс прокурорының және оған теңестірілген прокурордың, прокуратураның ведомствосы, мекемесі басшыларының жеке қабылдауына алдын ала жазылу оның орынбасарының сол мәселе бойынша өтінішті қанағаттандырудан бас тарту туралы жауабымен өтініш беруші келіспеген жағдайда жүзеге асырылады.

Облыс прокурорының және оған теңестірілген прокурордың,  прокуратураның ведомствосы, мекемесі басшыларының жеке қабылдауына:

1)сол мәселе бойынша облыс прокурорымен, оған теңестірілген прокурормен, прокуратура ведомствосының, мекемесінің басшысымен бұрын қабылданған;

2)облыс прокурорының, оған теңестірілген прокурордың, прокуратура ведомствосы, мекемесі басшысының сол мәселе бойынша өтінішіне жауабы бар тұлғалар жазылуға жатпайды.

30. Облыс прокуроры және оған теңестірілген прокурор, прокуратураның ведомствосы, мекемесі басшысы орынбасарларының жеке қабылдауына алдын ала жазылу аудан прокурорының, оған теңестірілген прокурордың сол мәселе бойынша өтінішті қанағаттандырудан бас тарту туралы жауабымен өтініш беруші келіспеген жағдайда, сондай-ақ сот актілеріне наразылық келтіру туралы өтініштер бойынша жүзеге асырылады.

Облыс прокуроры және оған теңестірілген прокурор,  прокуратураның ведомствосы, мекемесі басшылары орынбасарларының жеке қабылдауына:

1) сол мәселе бойынша облыс прокурорымен, оған теңестірілген прокурормен, прокуратура ведомствосының, мекемесінің басшысымен және оның орынбасарымен бұрын қабылданған;

2) облыс прокурорының, оған теңестірілген прокурордың, прокуратура ведомствосы, мекемесі басшысының, оның орынбасарының сол мәселе бойынша өтінішіне жауабы бар тұлғалар жазылуға жатпайды.

31. Осы Ережелердің 29-тармағының 1), 2)-тармақашаларында, 30-тармағының 1), 2)-тармақшаларында көзделген жағдайларда өтініштерді қарау туралы заңдардың қолданылуын қадағалау жөніндегі аға көмекші (көмекші) немесе осы міндет жүктелген тұлға өтінішпен жүгінген жеке тұлғаларға және заңды тұлғалардың өкілдеріне тиісті түсіндірме береді.

 32. Жаңа дәлелдер немесе жаңадан ашылған мән-жайлар келтірілген қайталама өтініштер келіп түскен кезде облыс прокурорына, оған теңестірілген прокурорға, ведомство, мекеме басшысына жеке қабылдауға алдын ала жазылу прокуратураның, ведомствоның, мекеменің тиісті құрылымдық бөлімшесімен келісім бойынша жүзеге асырылады.

33. Жеке тұлғаларды және заңды тұлғалар өкілдерін облыс прокурорының және оған теңестірілген прокурордың, прокуратура ведомствосы мен мекемесі басшысының, олардың орынбасарларының жеке қабылдауына алдын ала жазылу мереке, демалыс  күндерінен басқа, күн сайын жүргізіледі және қабылдаудың басталуына дейін бір күн бұрын аяқталады.

34. Алдын ала жазылу аяқталғаннан кейін облыс прокурорының, оған теңестірілген прокурордың, прокуратураның ведомствосы, мекемесі басшысының, олардың орынбасарларының жеке қабылдауына жазылған тұлғалардың тізімі тиісті құрылымдық бөлімшелердің басшыларына анықтама және тиісінше облыс прокурорына, оған теңестірілген прокурорға, ведомствоның, мекеменің басшысына, олардың орынбасарларына баяндама дайындау үшін жіберіледі.

35. Облыс прокурорының, оған теңестірілген прокурордың  өтініштерді қарау туралы заңдардың қолданылуын қадағалау жөніндегі аға көмекшісінің (көмекшісінің) немесе осы міндет жүктелген тұлғалардың қабылдауды ұйымдастыру, облыс прокурорына, оған теңестірілген прокурорға, прокуратура ведомствосы, мекемесі басшысына, олардың орынбасарларына баяндау, қабылдауды жүргізу практикасын талдау мен қорыту үшін қажет қадағалау іс жүргізулерді сұрату талабы облыстар прокуратураларының, оған теңестірілген прокуратуралардың, прокуратура ведомство мен мекемелерінің құрылымдық бөлімшелері үшін міндетті болып табылады.

4. Аудандық және оларға теңестірілген прокуратураларда  жеке тұлғаларды және заңды тұлғалар өкілдерін қабылдау тәртібі

36. Аудандық және оларға теңестірілген прокурорлар, олардың орынбасарлары немесе олардың міндеттерін атқаратын тұлғалар  жеке тұлғалардың және заңды тұлғалар өкілдерінің жеке қабылдауын бекітілген кестеге сәйкес күн сайын жүргізеді.

37. Аудандық және оларға теңестірілген прокурорлар, олардың орынбасарлары жеке тұлғалардың және заңды тұлғалар өкілдерінің жеке қабылдауын елді мекендерге бару арқылы, сондай-ақ кәсіпорындарда, мекемелер мен ұйымдарда жүргізе алады.

38. Аудан прокурорының, оған теңестірілген прокурордың сол мәселе бойынша өтінішті қанағаттандырудан бас тарту туралы жауабы бар тұлға қабылдауға жатпайды.

Мұндай жағдайларда прокурордың тиісті аға көмекшісі (көмекшісі) өтінішпен жүгінген жеке тұлғаларға және заңды тұлғалар өкілдеріне тиісті түсіндірме береді.

5. Жеке қабылдаудан келіп түскен өтініштерді есепке алу, тіркеу және қарау

39. Жеке қабылдаудан келіп түскен өтініштер сканерленеді және прокуратура органдарының Бірыңғай ақпараттық-талдау жүйесінде тіркеледі. Өтініштерге «жеке қабылдаудан» деген белгі қойылады.

40. Жеке қабылдаудан келіп түскен барлық жазбаша өтініштер тіркеуден кейін тиісті лауазымды тұлғаларға қарау және өтініш берушілерге жауап дайындау үшін жіберіледі.

Жеке тұлғалар мен заңды тұлғалар өкілдері жеке қабылдауды жүргізген лауазымды тұлғаның тапсырмасы бойынша немесе өтініш берушінің жазбаша өтініші бойынша өтінішті қарауға жеке қатысуға, сондай-ақ өз өтінішінің негізділігін растайтын қосымша материалдар ұсынуға құқылы.

Жеке қабылдаудан келіп түскен өтінішті қарау нәтижелері бойынша өтініш берушіге қабылдауды жүргізген лауазымды тұлғаның қолымен дәлелді жазбаша жауап беріледі. Өтінішті қанағаттандыру туралы шешім қабылданған жағдайда жауапты төмен тұрған лауазымды тұлға беруі мүмкін, бұл туралы жеке қабылдауды жүргізген лауазымды тұлғаға баяндалады.

41. Жеке қабылдаудан келіп түскен өтініштерді есепке алуды және өтініштерді қарау мерзімдерін бақылауды Бас прокуратурада - Өтініштерді қарау және  іс қағаздарын жүргізу туралы заңдардың қолданылуын қадағалау басқармасының Бас Прокурордың аға көмекшісі, облыстық және оларға теңестірілген прокуратураларда - облыстар прокурорларының және оған теңестірілген прокурорлардың өтініштерді қарау туралы заңдардың қолданылуын қадағалау жөніндегі аға көмекшілері (көмекшілері), прокуратура ведомстволары мен мекемелерінде, аудандық және оларға теңестірілген прокуратураларда – осы міндет жүктелген тұлғалар жүзеге асырады.

Жеке қабылдаудан келіп түскен өтінішті бақылаудан алуға тексеру материалдары қоса тіркелген өтініш берушіге қол қойылған дәлелді жауап немесе өтініштерді қарауды тоқтату туралы қорытынды негіз болып табылады.

42. Бас прокуратурада қабылданған жеке тұлғаларды және заңды тұлғалар өкілдерін «Қадағалау»  БАТЖ-да есепке алуды  Өтініштерді қарау және іс қағаздарын жүргізу туралы заңдардың қолданылуын қадағалау басқармасының сарапшысы (маманы), облыстар прокуратураларында  және оларға теңестірілген прокуратураларда – өтініштерді  қарау туралы заңдардың қолданылуын қадағалау жөніндегі аға көмекшілер (көмекшілер), прокуратура ведомстволары мен мекемелерінде, аудандық және оларға теңестірілген прокуратураларда – осы міндет жүктелген тұлғалар жүргізеді.

Шрифт өлшемі
Қалыпты нұсқа
Үлкен өлшем
Үп-үлкен өлшем
Сайт түстері
Ақтың бойымен қара
Қараның бойымен ақпен
Көгілдірдің бойымен қара көкпен
Суреттер
Суреттерді өшіру/қосу
Теңшелімдер
Теңшелімдер
Normal version
Normal version
Мәтіндегі қателік:
Қате туралы хабарлағыңыз келсе "Хабарламаны жіберу" батырмасын басыңыз.