Бюджеттік бағдарлама 2019-2021 жылдарға арналған

Версия для печатиВерсия для печатиPDFPDF

Қазақстан Республикасы

Бас Прокурорының

2018 жылғы __ желтоқсандағы

№ ____ бұйрығымен

БЕКІТІЛГЕН

 

Бюджеттік бағдарлама

 

502   ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БАС ПРОКУРАТУРАСЫ

Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды мен атауы

2019-2021  жылдарға арналған

 

Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы: 001 «Қазақстан Республикасында заңдардың және заңға тәуелді актілердің дәлме-дәл және бірізді қолданылуына жоғары қадағалауды жүзеге асыру».

Бюджеттік бағдарлама басшысы: Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының орынбасары, Лукин А.И.

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: «Прокуратура туралы» Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 30 маусымдағы № 81-VI Заңының 1, 4 және 5 баптары.

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқару деңгейіне қарай: республикалық;

мазмұнына қарай:

іске асыру тәсіліне қарай: жеке;

ағымдағы/даму:

         Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: заңдылықты қамтамасыз ету және құқық тәртібін нығайту.

Бюджеттiк бағдарламаның түпкілікті нәтижелері: халықтың прокуратура органдарына сенім деңгейі 2019 жылға қарай 65,5%, 2020 жылы – 66%,  2021 жылы – 66%.

Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): бағдарлама нормативтік құқықтық актілердің дәлме-дәл және бірізді қолданылуын, сондай-ақ мемлекеттік құқықтық статистика мен арнайы есепке алуды жүргізуді жоғары қадағалауды жүзеге асыру мақсатында, прокуратура органдары мен ведомстволарының жұмыс істеуін қамтамасыз етуге, мемлекеттік органдармен, заңды компаниядармен және халықаралық ұйымдармен өзара іс-қимыл жасауға бағытталған.

Жоспарлық кезең шығыстарының ағымдағы қаржылық жылдың жоспарынан азаюы күрделі шығыстарды қысқартуына байланысты.

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы

 

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлш. бірл.

Есептік жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлық кезең

2017 жыл

2018 жыл

2019 жыл

2020 жыл

2021 жыл

Қазақстан Республикасында заңдардың және заңға тәуелді актілердің дәлме-дәл және бірізді қолданылуына жоғары қадағалауды жүзеге асыру

мың. теңге

24 324 247

24 656 360

23 531 950

23 536 103

23 666 817

Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

мың. теңге

24 324 247

24 656 360

23 531 950

23 536 103

23 666 817

 

 

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 100 «Уәкілетті органның жоғары қадағалау және мемлекеттік құқықтық статистика қалыптастыру саласындағы қызметін қамтамасыз ету».

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:

мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету;

ағымдағы/даму: ағымдағы.

Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): прокуратура органдарының штаттан тыс қызметкерлерінің еңбекақысы, жұмыс берушілердің жарналары, әскери қызметшілерге тұрғын үй төлемдері, елден тыс іссапарлар, әлеуметтік тапсырыс, нысанды киім, ғимараттарды күтіп-ұстау, қызмет көрсету, есептеу техникасын және басқа да негізгі құралдарды күтіп ұстау, техникалық қызмет көрсету, қорларды, өзге де көрсетілетін қызметтер мен жұмыстарды сатып алу.

Кіші бағдарлама Қазақстан Республикасының аумағында заңдылықтың сақталуын жоғары қадағалауды жүзеге асыруға, сотта мемлекет мүдделерін білдіруге және мемлекет атынан мемлекеттік функциялар мен өкілеттіктерді орындаумен байланысты барлық қызметтердің үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету арқылы қылмыстық қудалауды жүзеге асыруға бағытталған.

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлш. бірл.

Есептік жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлық кезең

2017 жыл

2018 жыл

2019 жыл

2020 жыл

2021 жыл

 

прокуратура органдары қараған жеке және заңды тұлғалар өтініштерінің саны 

 

бірл.

222 709

207 900

207 900

207 900

207 900

құрастырылған статистикалық мәліметтер жинақтарының саны 

бірл.

310

310

310

310

310

тектік есепке алу қорын сақтау бірліктерінің саны  

бірл.

2 144 119

2 100 000

2 100 000

2 100 000

2 100 000

дактилоскопиялық есепке алу қорын сақтау бірліктерінің саны  

бірл.

1 529 442

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

іздестіру есептерінің қорын сақтау бірліктерінің саны  

бірл.

9 917

9 500

9 500

9 500

9 500

жүргізілген социологиялық зертетулер саны 

бірл.

1

1

 

 

 

ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізілген прокуратура органдарының ғимараттар саны

бірл.

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша жиынтық шығыстар 

Өлш. бірл.

Есептік жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлық кезең

2017 жыл

2018 жыл

2019 жыл

2020 жыл

2021 жыл

Уәкілетті органның жоғары қадағалау және мемлекеттік құқықтық статистика қалыптастыру саласындағы қызметін қамтамасыз ету

мың. теңге

21 027 536,4

19 725 367

3 646 011

3 609 269

3 644 983

Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

мың. теңге

21 027 536,4

19 725 367

3 646 011

3 609 269

3 644 983

 

 

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 102 "Прокуратура органдары үшін объектілер салу, реконструкциялау"

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мазмұнына қарай: бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру;

ағымдағы/даму: даму.

Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу және Түркістан қаласында Оңтүстік Қазақстан облысы прокуратурасының ғимараты құрылысы.

Кіші бағдарлама прокуратура органдарының қызметкерлеріне прокуратура органдары қадағалау қызметінің тиімділігін арттыру және құқық қорғау әлеуетін іске асыру бойынша мемлекеттік функциялар мен өкілеттіктерді орындау үшін лайықты жағдайлар жасауға, сондай-ақ халықтың прокуратура органдарына сенімінің жоғары деңгейіне қол жеткізуге бағытталған.

 

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлш. бірл.

Есептік жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлық кезең

2017 жыл

2018 жыл

2019 жыл

2020 жыл

 

әкімшілік ғимараттар салуға әзірленген ЖСҚ (жобалық-сметалық құжаттамалардың) саны

бірл.

4

 

1

 

 

объектіні реконструкциялау саны

бірл.

1

 

 

 

 

Түркістан қаласында әкімшілік ғимарат құрылысының басталуы

 

 

 

 

1

 

Түркістан қаласында әкімшілік ғимарат құрылысының аяқталуы

 

 

 

 

 

1

 

 

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

Өлш. бірл.

Есептік жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлық кезең

2017 жыл

2018 жыл

2019 жыл

2020 жыл

 

Прокуратура органдары үшін объектілер салу, реконструкциялау

мың.

теңге

26 226,9

 

 

14 850

200 000

295 000

Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар 

мың.

теңге

26 226,9

 

14 850

200 000

295 000

 

 

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 104 «Ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету және мемлекеттік органды ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету».

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:

мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету;

ағымдағы/даму: ағымдағы.

Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): ақпараттық жүйелерді пайдалану, есептеу техникаларына жүйелік-техникалық қызмет көрсету, прокуратура органдарының ақпараттық жобаларын және: «Конфигурация Бюджет 1С платформасында» АЖ, «Бірыңғай үйлестірілген статистикалық жүйе» АЖ, «Автоматтандырылған дактилоскопиялық ақпараттық жүйе» АЖ, «Тұлғалардың арыз-шағымдарын бірыңғай есепке алу» АЖ, «Арнаулы есепке алу» АЖ, «Ақпараттық сервис» АЖ, «Ақпараттық жүйелердің біріктірілген ақпараттық құраушысы» АЖ, «Қадағалау» АЖ, «Сотқа дейінгі тергеп-тексерулердің бірыңғай тізілімі» АЖ, «Шектеу» АЖ, прокуратура органдарының және «электрондық арыз-шағымдардың порталы 115» интернет ресурстары, «Прокуратура органдарының порталы» АЖ, «Кадр және қауіпсыздық қызметін баскару жүйесі» АЖ, «Прокуратура органдары қызметкерлерін тестілеу жүйесі»АЖ бағдарламалық қамтамасыз етулерін қолдау және қызмет көрсету.

  Кіші бағдарлама прокуратура органдарының ақпараттық жүйелерін жаңғырту және мүлтіксіз қызмет істету, ақпараттық-техникалық өзара әрекет ету және талдау деректерін қалыптастыру жолымен заңдылықты, құқық тәртібін қамтамасыз етуге, сондай-ақ халықтың прокуратура органдарына деген жоғары сеніміне қол жеткізуге бағытталған, ол өкілеттіктерді жүзег асырудың жеделдігін жоғарылатады.

 

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлш. бірл.

Есептік жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлық кезең

2017 жыл

2018 жыл

2019 жыл

2020 жыл

2021 жыл

прокуратура органдары мен Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитеттің қызметін қамтамасыз ететін ақпараттық жүйелердің саны 

бірл.

14

14

14

14

14

 

 

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

Өлш. бірл.

Есептік жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлық кезең

2017 жыл

2018 жыл

2019 жыл

2020 жыл

2021 жыл

Ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету және мемлекеттік органды ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету

мың.

теңге

1 778 820,6

2 032 646

2 032 646

2 032 646

2 032 646

Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

мың.

теңге

1 778 820,6

2 032 646

2 032 646

2 032 646

2 032 646

 

 

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы:  105 «Мемлекет мүдделерін білдіру және қорғау».

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету;

ағымдағы/даму: ағымдағы.

Бюджеттік  бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): кеңесшілер, сарапшылар қызметтеріне төлем жүргізу шығыстары  және сот тергеуінен жасырынған қылмыскерлерді экстрадициялау мәселелері бойынша шетелдік арбитраждар мен сот органдарында мемлекет мүдделеріне өкілдік етумен байланысты тікелей  шығыстар.

            Аталған бағдарламаны жүзеге асыру шетелдік төрелік және сот органдарында қылмыскерлерді экстрадициялау және оларға қатысты қылмыстық іздестіруді іске асыру мәселелері, сондай-ақ Қазақстан Республикасының прокуратура органдарының құзіретіне жататын халықаралық-құқықтық сипаттағы басқа да мәселелер  бойынша мемлекеттің мүддесін тиімді қорғау мақсатында құзіретті органдармен, алыс және жақын шетелдік заңды және консультациялық компаниялармен, халықаралық ұйымдармен және қауымдастықтармен халықаралық ынтымақтастықты ұйымдастыруды қамтамасыз етеді.

 

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлш. бірл.

Есептік жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлық кезең

2017 жыл

2018 жыл

2019 жыл

2020 жыл

2021 жыл

кеңесшілер қызметіне төлем жүргізуге және қылмыскерлерді экстрадициялау мәселелері бойынша шетелдік арбитраждар мен сот органдарында мемлекет мүдделеріне өкілдік етумен байланысты өзге де тікелей шығыстар бойынша жасалатын шарттар саны

бірл.

4

3

3

3

3

 

 

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

Өлш. бірл.

Есептік жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлық кезең

2017 жыл

2018 жыл

2019 жыл

2020 жыл

 

Мемлекет мүдделерін білдіру және қорғау

мың. теңге

512 243,7

1 550 000

1 550 000

1 550 000

1 550 000

Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

мың. теңге

512 243,7

1 550 000

1 550 000

1 550 000

1 550 000

 

 

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 111 «Прокуратура органдардың күрделі шығыстары».

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:

мазмұнына қарай: күрделі шығындарды жүзеге асыру;

ағымдағы/даму: ағымдағы.

Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): прокуратура органдары үшін негізгі құралдарды, материалдық емес активтер мен өзге де тауарларды сатып алу, жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу және ғимараттарды күрделі жөндеу. 

Кіші бағдарлама прокуратура органдары қызметкерлеріне заңдылықты, құқық тәртібін қамтамасыз етуге, сондай-ақ халықтың прокуратура органдарына деген жоғары сеніміне қол жеткізуге бағытталған қалыпты жағдайларды қамтамасыз етуге қажетті материалдық-техникалық жарақтандыруға бағытталған.

 

         Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлш. бірл.

Есептік жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлық кезең

2017 жыл

2018 жыл

2019 жыл

2020 жыл

2021 жыл

прокуратура органдарының күрделі жөндеу жүргізілетін ғимараттары мен құрылыстарының  саны

бірл.

 

1

 

 

 

сатып алынған компьютерлердін саны 

бірл.

 

 

50

 

 

сатып алынған материалдық емес активтердің саны 

бірл.

10 475

1

21

 

 

сатып алынған кауіпсіздыкты  қамтамасыз ету құралдарының саны

бірл.

308

 

 

 

 

сатып алынған серверлер саны

бірл.

1

9

1

 

 

сатып алынған бағдарламалық-аппараттық кешендер саны

бірл.

2

 

 

 

 

сатып алынған рентгендік қарап-тексеру жабдықтарының  саны

бірл.

1

 

 

 

 

сатып алынган коммутатор саны

бірл.

 

415

 

 

 

сатып алынган сканер саны

бірл.

 

7

 

 

 

сатып алынған көлік құралдарының саны

бірл.

 

 

4

 

 

сатып алынған КФҚ (баспа жүйесінің көпфункционалдық құрылғысы) құралдарының саны

бірл.

 

 

1

 

 

 

 

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

Өлш. бірл.

Есептік жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлық кезең

2017 жыл

2018 жыл

2019 жыл

2020 жыл

2021 жыл

Прокуратура органдардың күрделі шығыстары

мың. теңге

979 419,4

1 348 347,0

180 131

 

 

Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

мың. теңге

979 419,4

1 348 347,0

180 131

 

 

 

 

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 123  «Ағымдағы әкімшілік шығыстар».

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:

мазмұнына қарай:мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету ;

ағымдағы/даму: ағымдағы.

Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): штат саны 5 423 бірлік Бас прокуратураның орталық аппаратын, Құқықтық статистика және арнайы есепке алу комитетін және аумақтық органдарды ұстау: еңбекақы төлеу, жұмыс берушілердің жарналары, көліктік қызмет көрсету, қызметтік ісссапарлар, коммуналдық қызметтерді және байланыс қызметтерін төлеу, кеңсе тауарларымен қамтамасыз ету, отын, ЖЖМ сатып алу, банктердің көрсетілетін қызметтері, ғимараттарды, үй-жайларды жалға алу.

Бағдарлама прокуратура органдарының кадрлық әлеуетін нығайтуға, заңдылықты, құқықтық тәртіпті және қылмысқа қарсы күресті қамтамасыз ету жөніндегі үйлестіруші қызметтің тиімділігін арттыруға, сондай-ақ халықтың прокуратура органдарына деген сенімінің жоғары деңгейіне қол жеткізуге бағытталған.

 

         Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлш. бірл.

Есептік жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлық кезең

2017 жыл

2018 жыл

2019 жыл

2020 жыл

2021 жыл

халықтың прокуратура органдарына деген сенімі деңгейін айқындау мәніне жүргізілген қоғамдық пікірді әлеуметтік зерттеулер саны

 

 

 

1

1

 

1

 

 

 

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

Өлш. бірл.

Есептік жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлық кезең

2017 жыл

2018 жыл

2019 жыл

2020 жыл

2021 жыл

Прокуратура органдардың күрделі шығыстары

мың. теңге

 

 

16 108 312

16 144 188

16 144 188

Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

мың. теңге

 

 

16 108 312

16 144 188

16 144 188

 

Бюджеттік бағдарлама

 

502   ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БАС ПРОКУРАТУРАСЫ

бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды мен атауы

2019-2021 жылдарға арналған

 

Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды мен атауы: 015 «Құқықтық статистикалық ақпаратпен қамтамасыз етудің жедел жүйесін құру».

Бюджеттік бағдарлама басшысы: Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының орынбасары, Лукин А.И.

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: «Прокуратура туралы» Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 30 маусымдағы № 81-VI Заңының 5-бабының 5)-тармақшасы, 17 бабы, 22-бабының 1)-тармақшасы, «Мемлекеттік құқықтық статистика және арнайы есепке алу туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 22 желтоқсандағы №510 Заңының 6 және 7-баптары.

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқару деңгейіне қарай: республикалық;

мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету;

іске асыру тәсіліне қарай: жеке;

ағымдағы/даму: ағымдағы.

Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: құқықтық статистика мен арнайы есепке алуды автоматтандыру және ақпараттандыру, құқықтық статистика субъектілерінің ақпараттық жүйелерін Бас прокуратура Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитеттің ақпараттық жүйелерімен біріктіру.

Бюджеттiк бағдарламаның түпкілікті нәтижелері:  электрондық форматта берілетін құқықтық статистикалық ақпарат пен арнайы есепке алу мәліметтері нысандарының және түрлерінің үлес салмағы, 2019 жылы –100% төмен емес, 2020 жылы –100%, 2021 жылы – 100%;

Сотқа дейінгі тергеп-тексерулердің бірыңғай тізілімі арқылы электрондық түрде берілетін қылмыстылық және сотқа дейінгі тергеп-тексерудің нәтижелері туралы мемлекеттік статистикалық есептердің үлесі 2019 жылы – 100% томен емес, 2020 жылы – 100%, 2021 жылы – 100%;

Мемлекеттік органдардың дерек қорларымен ақпараттық өзара әрекет ету деңгейі, 2019 жылы – 100% томен емес, 2020 жылы – 100%, 2021 жылы – 100%. 

Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Шығыстар қылмысқа қарсы тиімді күресті және оның алдын алуды қамтамасыз ететін ақпараттық жүйе құруға, осы мақсаттарда мемлекеттік органдардың ақпараттық өзара іс-қимыл жасауын ұйымдастыруға, құқық қорғау және арнайы органдардың қылмыстық-процестік қызметін жүзеге асыруға бірыңғай тәсілді қамтамасыз етуге бағытталған.

Ағымдағы қаржы жоспарынан жоспарлық кезең шығыстарының азаюы 102 «Қазақстан Республикасының құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдар үшін ақпарат алмасу жүйесін құру» кіші бағдарламасының аяқталуына байланысты.

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлш. бірл.

Есептік жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлық кезең

2017 жыл

2018 жыл

2019 жыл

2020 жыл

2021 жыл

Құқықтық статистикалық ақпаратпен қамтамасыз етудің жедел жүйесін құру

мың. теңге

342 187

105 545

1 862

1 862

1 862

Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

мың. теңге

342 187

105 545

1 862

1 862

1 862

 

 

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 101 «Криминалдық және жедел есеп жүргізу жөнiндегi мемлекетаралық ақпараттық өзара iс-қимыл».

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:

мазмұнына қарай: мемлекеттік функциялар мен өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету;

ағымдағы/даму: ағымдағы.

          Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): мемлекетаралық келісімге сәйкес Ресей Федерациясы Ішкі істер министрлігінің Бас ақпараттық-талдау орталығының Халықаралық ақпараттық қорын үлестік ұстау (жыл сайынғы жарна) бойынша шығыстар.

Осы бағдарламаның жүзеге асуы құқықтық статистика және арнайы есепке алуды автоматтандыру мен ақпараттандыруға, Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитетінің ақпараттық жүйелерімен ықпалдастыруға жету мақсатында,  тергеу, анықтау, сот және жазаны орындау органдарынан жасырынған, сотталған және іздеудегі тұлғаларға қатысты ақпарат алмасуды қарастырады.

 

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлш. бірл.

Есептік жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлық кезең

2017 жыл

2018 жыл

2019 жыл

2020 жыл

2021 жыл

Ресей Федерациясы Ішкі істер министрлігінің Бас ақпараттық-талдау орталығының Халықаралық ақпараттық қорына берілген құжаттар саны

бірл.

23 919

5 200

5 200

5 200

5 200

 

 

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

Өлш. бірл.

Есептік жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлық кезең

2017 жыл

2018 жыл

2019 жыл

2020 жыл

2021 жыл

Криминалдық және жедел есеп жүргізу жөнiндегi мемлекетаралық ақпараттық өзара iс-қимыл

 

1 662

1 767

1 862

1 862

1 862

Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

мың. теңге

1 662

1 767

1 862

1 862

1 862

 

 

Бюджеттік бағдарлама

 

502   ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БАС ПРОКУРАТУРАСЫ

бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды мен атауы

2019-2021 жылдарға арналған

 

Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы: 018 «Құқық қорғау органдары қызметкерлерінің кәсіби деңгейін жоғарылату және жоғары білімнен кейінгі білім беру».

Бюджеттік бағдарлама басшысы: Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының орынбасары, Лукин А.И.

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: Прокуратура туралы» Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 30 маусымдағы № 81-VI Заңының 22-бабының 2)-тармақшасы, «Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасының жанында құқық қорғау органдарының Академиясын құру туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2015 жылғы 4 мамырдағы № 15 Жарлығы.

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқару деңгейіне қарай: республикалық;

мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету;

іске асыру тәсіліне қарай: жеке;

ағымдағы/даму: ағымдағы.

Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: құқық қорғау органдары қызметкерлерінің, оның ішінде Қазақстан Республикасы құқық қорғау органдары басшылығының Президенттік резервінде тұрған қызметкерлердің кәсіби деңгейін арттыру, жоғары білімнен кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыру.

Бюджеттiк бағдарламаның түпкілікті нәтижелері: құқық қорғау органдары қызметкерлерінің (ІІМ басқа) жұмыстан қол үзе отырып біліктілігін арттырған үлесі 2019 жылы 20,0%, 2020 жылы – 23,0%, 2021 жылы – 25,0%.

Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): қызметкерлердің кәсіби деңгейін арттыруды қамтамасыз ету арқылы, Бас прокуратураға жүктелген міндеттер мен функцияларды тиімді орындау. Штат саны 213 бірліктен тұратын Құқық қорғау органдары академиясын ұстау, коммуналдық қызметтерге және байланыс қызметтеріне, оның ішінде корпоративтік телекоммуникациялық байланыс қызметтеріне төлем жүргізу, қорлар, өзге де қызметтер мен жұмыстар сатып алу.

         Ағымдағы қаржы жылының сомасынан 2019 жылғы соманың ауытқуы өтемақы төлемдеріне, әлеуметтік аударымдарға, заттық мүлікті тігуге, байланыс қызметтеріне, өзге де қорларды, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстарды сатып алуға, өзге де ағымдағы шығыстардың қысқаруына байланысты.

Бағдарлама құқық қорғау органдарының, оның ішінде Қазақстан Республикасы құқық қорғау органдары басшылығының Президенттік резервінде тұратын қызметкерлердің кәсіби деңгейін арттыруға, құқық қорғау органдарының кадр әлеуетін нығайту мақсатында заң төрелігін тиімді қамтамасыз ету, азаматтың, қоғам мен мемлекеттің құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау үшін, жоғары білімнен кейінгі білім беру бағдарламасын іске асыруға бағытталған.

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлш. бірл.

Есептік жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлық кезең

2017 жыл

2018 жыл

2019 жыл

2020 жыл

 

2021 жыл

Құқық қорғау органдары қызметкерлерінің кәсіби деңгейін жоғарылату және жоғары білімнен кейінгі білім беру

 

1 592 868,2

1 564 144

1 459 740

1 619 474

1 583 760

Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

мың. теңге

1 592 868,2

1 564 144

1 459 740

1 619 474

1 583 760

 

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлш. бірл.

Есептік жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлық кезең

2017 жыл

2018 жыл

2019 жыл

2020 жыл

2021 жыл

құқық қорғау органдары академиясында кәсіби біліктілікті көтеру, қайта даярлау және біліктілікті көтеру бағдарламасы бойынша оқытулатын құқық қорғау органдарының саны

ад.

1 673

1 467

1 498

1 519

1 519

құқық қорғау органдары академиясында жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламасы бойынша оқытулатын құқық қорғау органдарының саны

ад.

134

153

160

160

 

160